Ψηφιακές επιλογές για την επιχείρησή σας

Προϊόντα & Υπηρεσίες

H Info Quest Technologies διαμόρφωσε και προσφέρει μια σειρά από Cloud λύσεις και υπηρεσίες, εύκολα υλοποιήσιμες και προσιτές που απαντούν σε βασικές απαιτήσεις, προσφέροντας άμεσο και απτό όφελος στην επιχείρησή σας.

Α.01.01. Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού

Ολοκληρωμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης (εμπορικό κύκλωμα, CRM)

Για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες.

 • Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Αποστολή με e-mail
 • Διαχείριση Πελατών και Υπηρεσιών
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε 
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

Ολοκληρωμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης (εντατική λιανική, CRM)

Για Μικρές Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης

 • Γρήγορη Πώληση
 • Καρτέλες Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Εισπράξεις
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

Ολοκληρωμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης (εισπράξεις, πληρωμές, CRM) 

Για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Ελεύθερους Επαγγελματίες με διαχείριση Εσόδων Εξόδων

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Απ οστολή με e-mail
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εισπράξεων - Πληρωμών και Εξόδων
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

Ολοκληρωμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης (αγορές, πωλήσεις, ολοκληρωμένο κύκλωμα αποθήκης, CRM) 

Για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Παραστατικών και παρακολούθηση Αποθήκης

 • Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εσόδων και Εξόδων
 • Προγραμματισμός Εισπράξεων
 • Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Αποστολή με e-mail
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εισπράξεων - Πληρωμών και Εξόδων
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

 

Ειδικά για Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους & Δικαστικούς Επιμελητές με διαχείριση εσόδων – εξόδων, εισπράξεων & ραντεβού - ημερολόγιο

 • Προσαρμοσμένη Απόδειξη Δικηγόρου
 • Ιστορικό Συναντήσεων
 • Υπογραφή Δικηγόρου
 • Διαχείριση Παρακρατήσεων
 • Γραμμάτια Προείσπραξης

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Απ οστολή με e-mail
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εισπράξεων - Πληρωμών και Εξόδων
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

 

Ειδικά για Γιατρούς και όλους τους επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας με διαχείριση εσόδων – εξόδων, εισπράξεων & ραντεβού - ημερολόγιο

 • Προσαρμοσμένη Απόδειξη Γιατρού
 • Αναζήτηση ΑΜΚΑ
 • Χρονολόγιο Επισκέψεων
 • Υπογραφή Γιατρού

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Απ οστολή με e-mail
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εισπράξεων - Πληρωμών και Εξόδων
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

 

Ειδικά για Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς & Τοπογράφους με διαχείριση εσόδων – εξόδων, εισπράξεων & ραντεβού - ημερολόγιο

 • Προσαρμοσμένη Απόδειξη Μηχανικών
 • Παρακολούθηση Έργου
 • Υπογραφή Μηχανικού

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Απ οστολή με e-mail
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εισπράξεων - Πληρωμών και Εξόδων
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

 

Ειδικά για ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες.

 • Αποδείξεις φόρου διαμονής
 • Πλάνο Δωματίων / Διαχείριση Κρατήσεων

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & εμπορικής διαχείρισης

 • Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εσόδων και Εξόδων
 • Προγραμματισμός Εισπράξεων
 • Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη
 • Διαχείριση πωλήσεων και αγορών

 

Ειδικά για ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες με επιπλέον διαχείριση ειδών

 • Αποδείξεις φόρου διαμονής
 • Πλάνο Δωματίων / Διαχείριση Κρατήσεων

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Απ οστολή με e-mail
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εισπράξεων - Πληρωμών και Εξόδων
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

 

Ειδικά για Μεταφορείς, Μικρές Μεταφορικές Εταιρείες και Μικρές Εταιρείες Μετακομίσεων

 • Εύκολη Καταχώρηση και Έκδοση Φορτωτικών
 • Διαχείριση Οχημάτων
 • Διαχείριση Οντοτήτων (Αποστολέας, Παραλήπτης, Εντολέας)
 • Εκτυπώσεις Παρακολούθησης Φορτωτικών
  • Μεταφορές ανά Ημέρα
  • Παραστατικά Μεταφορικών

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & εμπορικής διαχείρισης

 • Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εσόδων και Εξόδων
 • Προγραμματισμός Εισπράξεων
 • Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη
 • Διαχείριση πωλήσεων και αγορών

 

Ειδικά για Μεταφορείς, Μικρές Μεταφορικές Εταιρείες και Μικρές Εταιρείες Μετακομίσεων με επιπλέον διαχείριση ειδών

 • Εύκολη Καταχώρηση και Έκδοση Φορτωτικών
 • Διαχείριση Οχημάτων
 • Διαχείριση Οντοτήτων (Αποστολέας, Παραλήπτης, Εντολέας)
 • Εκτυπώσεις Παρακολούθησης Φορτωτικών
  • Μεταφορές ανά Ημέρα
  • Παραστατικά Μεταφορικών

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Απ οστολή με e-mail
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εισπράξεων - Πληρωμών και Εξόδων
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη

 

Ειδικά για μικρές και μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Κομμωτηρίων, Κέντρων Αισθητικής, SPA & Κέντρων Ευεξίας.

 • Διαχείριση Προσωπικού
 • Διαχείριση Ραντεβού ανά υπάλληλο
 • Εύκολη Καταχώρηση Ραντεβού και Έκδοση Απόδειξης.
 • Δυνατότητα ορισμού ενδεικτικής διάρκειας σε κάθε υπηρεσία.
 • Δυνατότητα προβολής ημερολογίου συγκεντρωτικά αλλά και ανά υπάλληλο και με χρωματική απεικόνιση της κατάστασης του ραντεβού.

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & εμπορική διαχείριση

 • Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εσόδων και Εξόδων
 • Προγραμματισμός Εισπράξεων
 • Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
 • Περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη
 • Διαχείριση πωλήσεων και αγορών

 

Ειδικά για μικρές και μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Κομμωτηρίων, Κέντρων Αισθητικής, SPA & Κέντρων Ευεξίας με επιπλέον διαχείριση ειδών

 • Διαχείριση Προσωπικού
 • Διαχείριση Ραντεβού ανά υπάλληλο
 • Εύκολη Καταχώρηση Ραντεβού και Έκδοση Απόδειξης.
 • Δυνατότητα ορισμού ενδεικτικής διάρκειας σε κάθε υπηρεσία.
 • Δυνατότητα προβολής ημερολογίου συγκεντρωτικά αλλά και ανά υπάλληλο και με χρωματική απεικόνιση της κατάστασης του ραντεβού.
 • Δυνατότητα χρέωσης εκτός από υπηρεσία και είδους σε υπάλληλο κατά την έκδοσης της απόδειξης.

Ολοκληρωμένη 100% cloud συνδρομητική λύση Εμπορικής Διαχείρισης

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα ή περισσότερα καταστήματα, με πολλαπλά κανάλια πώλησης και ελεύθερους επαγγελματίες

 • Γρήγορη Online τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών
 • Κεντρική διαχείριση αποθεμάτων προϊόντων και πελατών (CRM)
 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα αποθήκης
 • Διαχείριση πωλήσεων και αγορών 
 • Διασύνδεση με πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (webshop)
 • Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ - myData

Ολοκληρωμένη 100% cloud συνδρομητική λύση Ταμείου με περιβάλλον γρήγορης πώλησης (Εντατική λιανική)

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα ή περισσότερα καταστήματα και πολλαπλά κανάλια πώλησης

 • Online περιβάλλον γρήγορης πώλησης 
 • Κεντρική διαχείριση αποθεμάτων προϊόντων και πελατών
 • Διαχείριση δωροεπιταγών και κουπονιών
 • Διαχείριση παραγγελιών και προσφορών
 • Μηχανισμός επιβράβευσης πελατών (Loyalty) και προωθητικές ενέργειες
 • Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ - myData
A.01.03. Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)

Red Hat Learning Subscription

 • Αυξήστε την παραγωγικότητα -Ελευθερώστε χρόνο για καινοτομία με την εκπαίδευση στο πρόγραμμά σας, χωρίς την ανάγκη για ταξίδια ή διακοπές στην καθημερινή εργασία.
 • Υιοθετήστε νέες δεξιότητες - Περισσότερο από το 40% του εκπαιδευτικού περιεχομένου προστέθηκε τον τελευταίο χρόνο, βοηθώντας σας να αντιμετωπίσετε τις αναδυόμενες προκλήσεις στην εταιρεία σας
 • Επενδύστε εξυπνότερα-Εξερευνήστε τις τεχνολογίες Red Hat πριν αγοράσετε μέσω απεριόριστης εκπαίδευσης σε ένα κλάσμα του κόστους των μεμονωμένων μαθημάτων.

Red Hat Learning Subscription

 • Αυξήστε την παραγωγικότητα -Ελευθερώστε χρόνο για καινοτομία με την εκπαίδευση στο πρόγραμμά σας, χωρίς την ανάγκη για ταξίδια ή διακοπές στην καθημερινή εργασία.
 • Υιοθετήστε νέες δεξιότητες - Περισσότερο από το 40% του εκπαιδευτικού περιεχομένου προστέθηκε τον τελευταίο χρόνο, βοηθώντας σας να αντιμετωπίσετε τις αναδυόμενες προκλήσεις στην εταιρεία σας
 • Επενδύστε εξυπνότερα-Εξερευνήστε τις τεχνολογίες Red Hat πριν αγοράσετε μέσω απεριόριστης εκπαίδευσης σε ένα κλάσμα του κόστους των μεμονωμένων μαθημάτων.
Α.01.08. Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων

Κορυφαίο analytics εργαλείο που παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών που διαθέτουν Citrix Virtual Apps and Desktops και Citrix DaaS.

Για εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν Machine Learning τεχνολογία (με υψηλές προσεγγίσεις προβλέψεων) ώστε να εντοπιστούν επικίνδυνες συμπεριφορές των χρηστών.

 • Βελτιωμένη λήψη χρήσιμων πληροφοριών από όλα τα προϊόντα Citrix και τις εγκαταστάσεις συνεργατών. 
 • Εύκολοι στην χρήση πίνακες ελέγχου, που παρέχουν μια πλήρη εικόνα της συμπεριφοράς των χρηστών. 
 • Εντοπίστε και μετριάστε την επικίνδυνη συμπεριφορά των χρηστών χρησιμοποιώντας Μachine Learning και προσαρμοσμένες πολιτικές με αυτοματοποιημένες ενέργειες. 
 • Η συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών μετά τον αρχικό έλεγχο ταυτότητας σε εταιρικά δίκτυα που εξισορροπεί την πλήρη ασφάλεια με την εξαιρετική εμπειρία χρήσης.  

Κορυφαίο analytics εργαλείο που παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών που διαθέτουν Citrix Virtual Apps and Desktops και Citrix DaaS.

Για εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν Machine Learning τεχνολογία (με υψηλές προσεγγίσεις προβλέψεων) ώστε να εντοπιστούν επικίνδυνες συμπεριφορές των χρηστών.

 • Βελτιωμένη λήψη χρήσιμων πληροφοριών από όλα τα προϊόντα Citrix και τις εγκαταστάσεις συνεργατών. 
 • Εύκολοι στην χρήση πίνακες ελέγχου, που παρέχουν μια πλήρη εικόνα της συμπεριφοράς των χρηστών. 
 • Εντοπίστε και μετριάστε την επικίνδυνη συμπεριφορά των χρηστών χρησιμοποιώντας Μachine Learning και προσαρμοσμένες πολιτικές με αυτοματοποιημένες ενέργειες. 
 • Η συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών μετά τον αρχικό έλεγχο ταυτότητας σε εταιρικά δίκτυα που εξισορροπεί την πλήρη ασφάλεια με την εξαιρετική εμπειρία χρήσης.  

Εργαλείο Analytics που ενσωματώνει τις μετρήσεις απόδοσης του site σε απλούς πίνακες, αποτυπώνοντας την Εμπειρία Χρήστη και Υποδομής

Για εταιρείες που θέλουν πληροφορίες από όλα τα Sites στο περιβάλλον τους, από μία μόνο κονσόλα. Παρέχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες για επιδιόρθωση προβλημάτων, screen lags, delayed session logons, και άλλους δείκτες απόδοσης.

 • Συγκεντρώνει μετρήσεις απόδοσης ιστότοπου, σε πίνακες εργαλείων εμπειρίας χρήστη και υποδομής που είναι εύκολα κατανοητές. 
 • Υποστηρίζει συνάθροιση και αναφορά πολλών τοποθεσιών. Συγκεντρώνει μετρήσεις απόδοσης στις ρυθμίσεις σας στο Cloud και στις εγκαταστάσεις σας. Ως εκ τούτου, μπορείτε να προβάλετε δεδομένα για όλους τους ιστότοπους σας σε μία μόνο κονσόλα. 
 • Ποσοτικοποιεί τους παράγοντες απόδοσης των χρηστών και ταξινομεί τους χρήστες με βάση τους παράγοντες αυτούς. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθυστερήσεων οθόνης, καθυστερημένων συνδέσεων περιόδου λειτουργίας και άλλων δεικτών απόδοσης. 
 • Το Performance Analytics σάς επιτρέπει να βρίσκετε και να φιλτράρετε μετρήσεις για να περιορίσετε σε συγκεκριμένους χρήστες ή περιόδους σύνδεσης που αντιμετωπίζουν προβλήματα απόδοσης.

Εργαλείο Analytics που ενσωματώνει τις μετρήσεις απόδοσης του site σε απλούς πίνακες, αποτυπώνοντας την Εμπειρία Χρήστη και Υποδομής

Για εταιρείες που θέλουν πληροφορίες από όλα τα Sites στο περιβάλλον τους, από μία μόνο κονσόλα. Παρέχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες για επιδιόρθωση προβλημάτων, screen lags, delayed session logons, και άλλους δείκτες απόδοσης.

 • Συγκεντρώνει μετρήσεις απόδοσης ιστότοπου, σε πίνακες εργαλείων εμπειρίας χρήστη και υποδομής που είναι εύκολα κατανοητές. 
 • Υποστηρίζει συνάθροιση και αναφορά πολλών τοποθεσιών. Συγκεντρώνει μετρήσεις απόδοσης στις ρυθμίσεις σας στο Cloud και στις εγκαταστάσεις σας. Ως εκ τούτου, μπορείτε να προβάλετε δεδομένα για όλους τους ιστότοπους σας σε μία μόνο κονσόλα. 
 • Ποσοτικοποιεί τους παράγοντες απόδοσης των χρηστών και ταξινομεί τους χρήστες με βάση τους παράγοντες αυτούς. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθυστερήσεων οθόνης, καθυστερημένων συνδέσεων περιόδου λειτουργίας και άλλων δεικτών απόδοσης. 
 • Το Performance Analytics σάς επιτρέπει να βρίσκετε και να φιλτράρετε μετρήσεις για να περιορίσετε σε συγκεκριμένους χρήστες ή περιόδους σύνδεσης που αντιμετωπίζουν προβλήματα απόδοσης.

Εργαλείο analytics που παρέχει real-time insights για τη συμπεριφορά των χρηστών, και αυτοματοποιεί τη διαδικασία αποφυγής κυβερνοεπιθέσεων

Για οργανισμούς που θέλουν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν πιθανές απειλές, και γρήγορα να εστιάσουν στα θέματα απόδοσης—πολύ πριν συμβούν περιστατικά ασφαλείας ή πριν οι χρήστες αρχίσουν να στέλνουν tickets στο help desk

 • Εντοπισμός και ανάλυση απειλών με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών σε όλο το χαρτοφυλάκιο Citrix
 • Αποκατάσταση και αποτροπή απώλειας δεδομένων από κακόβουλους εισβολείς και εξωτερικούς εισβολείς
 • Παρακολούθηση και ορισμός βαθμολογιών κινδύνου για τους χρήστες, αποκάλυψη επικίνδυνων χρηστών κατά διεύθυνση URL και πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Ελαχιστοποίηση ψευδών θετικών στοιχείων αναλύοντας περιστατικά από διαφορετικά πλεονεκτήματα

Εργαλείο analytics που παρέχει real-time insights για τη συμπεριφορά των χρηστών, και αυτοματοποιεί τη διαδικασία αποφυγής κυβερνοεπιθέσεων

Για οργανισμούς που θέλουν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν πιθανές απειλές, και γρήγορα να εστιάσουν στα θέματα απόδοσης—πολύ πριν συμβούν περιστατικά ασφαλείας ή πριν οι χρήστες αρχίσουν να στέλνουν tickets στο help desk

 • Εντοπισμός και ανάλυση απειλών με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών σε όλο το χαρτοφυλάκιο Citrix
 • Αποκατάσταση και αποτροπή απώλειας δεδομένων από κακόβουλους εισβολείς και εξωτερικούς εισβολείς
 • Παρακολούθηση και ορισμός βαθμολογιών κινδύνου για τους χρήστες, αποκάλυψη επικίνδυνων χρηστών κατά διεύθυνση URL και πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Ελαχιστοποίηση ψευδών θετικών στοιχείων αναλύοντας περιστατικά από διαφορετικά πλεονεκτήματα
Α.01.10. Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & Cloud Platforms

OpenShift Container Platform

Για εταιρείες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους και να υιοθετήσουν τεχνολογίες microservices και containers

 • Εργασία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα (Bare Metal, VM, Azure, AWS, GCP, Edge κ.λπ.)
 • Ενσωματωμένο με χιλιάδες operators από το οικοσύστημα συνεργατών μας
 • Κορυφαία ασφάλεια για Container Platform

OpenShift Container Platform

Για εταιρείες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους και να υιοθετήσουν τεχνολογίες microservices και containers

 • Εργασία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα (Bare Metal, VM, Azure, AWS, GCP, Edge κ.λπ.)
 • Ενσωματωμένο με χιλιάδες operators από το οικοσύστημα συνεργατών μας
 • Κορυφαία ασφάλεια για Container Platform

 

Ansible Automation Platform

Για εταιρείες που θέλουν να αυτοματοποιήσουν την επικοινωνία αλλά και την συνεργασία μεταξύ όλων των ΙΤ τμημάτων.

 • Διαδικασία αυτοματοποίησης σε όλους τους τομείς τεχνολογιών - Network, Storage, Security, Servers, Containers κ.λπ.
 • Πιστοποιημένοι content adaptors από εκατοντάδες προμηθευτές
 • Παρακολούθηση των διαδικασιών αυτοματισμού
 • 7η μεγαλύτερη κοινότητα ανοιχτού κώδικα στον κόσμο

Red Hat Enterprise Linux

Για εταιρείες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους και θέλουν να υιοθετήσουν το κορυφαίο λειτουργικό σύστημα Linux

 • Κορυφαίο και ασφαλέστερο λειτουργικό σύστημα 
 • Ανοιχτός Κώδικας - έτοιμος για οποιαδήποτε καινοτομία
 • Ευρύ φάσμα παρόχου λογισμικού συστήματος Echo
 • Ένα σύστημα παρακολούθησης για όλο το περιβάλλον REHL

Red Hat Enterprise Linux

Για εταιρείες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους και θέλουν να υιοθετήσουν το κορυφαίο λειτουργικό σύστημα Linux

 • Κορυφαίο και ασφαλέστερο λειτουργικό σύστημα 
 • Ανοιχτός Κώδικας - έτοιμος για οποιαδήποτε καινοτομία
 • Ευρύ φάσμα παρόχου λογισμικού συστήματος Echo
 • Ένα σύστημα παρακολούθησης για όλο το περιβάλλον REHL

OpenShift Container Platform

Για εταιρείες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους και να υιοθετήσουν τεχνολογίες microservices και containers

 • Εργασία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα (Bare Metal, VM, Azure, AWS, GCP, Edge κ.λπ.)
 • Ενσωματωμένο με χιλιάδες operators από το οικοσύστημα συνεργατών μας
 • Κορυφαία ασφάλεια για Container Platform

OpenShift Container Platform

Για εταιρείες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους και να υιοθετήσουν τεχνολογίες microservices και containers

 • Εργασία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα (Bare Metal, VM, Azure, AWS, GCP, Edge κ.λπ.)
 • Ενσωματωμένο με χιλιάδες operators από το οικοσύστημα συνεργατών μας
 • Κορυφαία ασφάλεια για Container Platform

Ansible Automation Platform

Για εταιρείες που θέλουν να αυτοματοποιήσουν την επικοινωνία αλλά και την συνεργασία μεταξύ όλων των ΙΤ τμημάτων.

 • Διαδικασία αυτοματοποίησης σε όλους τους τομείς τεχνολογιών - Network, Storage, Security, Servers, Containers κ.λπ.
 • Πιστοποιημένοι content adaptors από εκατοντάδες προμηθευτές
 • Παρακολούθηση των διαδικασιών αυτοματισμού
 • 7η μεγαλύτερη κοινότητα ανοιχτού κώδικα στον κόσμο
Α.02.01. Λύσεις παραγωγικότητας, επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης εργασιών και υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας.

Cloud Υπηρεσίες (Exchange, Sharepoint, Onedrive, Teams) για συνεργασία και παραγωγικότητα.

Για τις εταιρίες που θέλουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στο cloud με την πλατφόρμα της Microsoft

 • Ομαδική εργασία και επικοινωνία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ημερολόγια
 • Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων

Σουϊτα εργαλείων συνεργασίας & παραγωγικότητας, μαζι με τις εφαρμογές Office 365.

Για τις εταιρίες που θέλουν την πλήρη εμπειρία του Microsoft 365, μαζί με τα Desktop Apps

 • Ομαδική εργασία και επικοινωνία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ημερολόγια
 • Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων
 • Desktop Εφαρμογές Office 365

Σουϊτα εργαλείων συνεργασίας, παραγωγικότητας, ασφάλειας και διαχείρισης της επιχείρησης.

Για τις εταιρίες που θέλουν την ολοκληρωμένη εμπειρία του Microsoft 365, με ένα προηγμένο σύστημα ασφάλειας και προστασίας

 • Ομαδική εργασία και επικοινωνία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ημερολόγια
 • Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων
 • Desktop Εφαρμογές Office 365
 • Προηγμένη προστασία από απειλές
 • Εργαλεία διαχείρισης της επιχείρησης

Λύση διαδικτυακών διασκέψεων.

Για κάθε εταιρία που υποστηρίζει το μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας για τους υπαλλήλους της.

 • Αύξηση παραγωγικότητας των ομάδων
 • Εξαιρετική εμπειρία τηλεδιασκέψεων
 • Ταχύτερη λήψη αποφάσεων στον οργανισμό

Διαχείριση / Ψηφιοποίηση εγγράφων στο Κyocera Cloud - Online εργαλείο ή υπηρεσία που επιτρέπει την αποθήκευση και διαχείριση των εγγράφων σας από ένα σημείο – σύστημα που λειτουργεί στο Cloud όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία και τα έγγραφα της εταιρείας σας και να τα ανακτάτε όποτε θέλετε από οπουδήποτε στον κόσμο.

Εταιρείες που θέλουν εύκολη ψηφιοποίηση και διαχείρηση των εγγράφων τους, να μειώσουν τα κόστη αποθήκευσης που συνδέονται με φυσικά αρχεία, που θέλουν να ενδυναμώσουν την ασφάλεια και τον έλεγχο των απορρήτων εγγράφων και ευαίσθητων πληροφοριών και που θέλουν ενισχυμένες δυνατότητες ανάκτησης εγγράφων ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης σημαντικών εγγράφων και αρχείων.

 • Εξαιρετική ασφάλεια εγγράφων
 • Περιθώρια επέκτασης χωρίς όρια – το KCIM μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και η επιχείρηση σας
 • Μειώνει τα κόστη αποθήκευσης και λειτουργίας αυξάνοντας παραγωγικότητα
 • Ψηφιοποίηση της λειτουργίας με χαμηλό αρχικό κόστος
 • Άμεση οργάνωση εγγράφων
 • Επισήμανση των έγγραφων χρησιμοποιώντας εξαγόμενες λέξεις-κλειδιά
 • Εντοπίστε εύκολα τα απαραίτητα έγγραφα από παντού
 • Όλα τα ψηφιακά έγγραφα αποστέλλονται σε κεντρικό αποθετήριο

Διαχείριση / Ψηφιοποίηση εγγράφων στο Κyocera Cloud - Online εργαλείο ή υπηρεσία που επιτρέπει την αποθήκευση και διαχείριση των εγγράφων σας από ένα σημείο – σύστημα που λειτουργεί στο Cloud όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία και τα έγγραφα της εταιρείας σας και να τα ανακτάτε όποτε θέλετε από οπουδήποτε στον κόσμο.

Εταιρείες που θέλουν εύκολη ψηφιοποίηση και διαχείρηση των εγγράφων τους, να μειώσουν τα κόστη αποθήκευσης που συνδέονται με φυσικά αρχεία, που θέλουν να ενδυναμώσουν την ασφάλεια και τον έλεγχο των απορρήτων εγγράφων και ευαίσθητων πληροφοριών και που θέλουν ενισχυμένες δυνατότητες ανάκτησης εγγράφων ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης σημαντικών εγγράφων και αρχείων.

 • Εξαιρετική ασφάλεια εγγράφων
 • Περιθώρια επέκτασης χωρίς όρια – το KCIM μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και η επιχείρηση σας
 • Μειώνει τα κόστη αποθήκευσης και λειτουργίας αυξάνοντας παραγωγικότητα
 • Ψηφιοποίηση της λειτουργίας με χαμηλό αρχικό κόστος
 • Άμεση οργάνωση εγγράφων
 • Επισήμανση των έγγραφων χρησιμοποιώντας εξαγόμενες λέξεις-κλειδιά
 • Εντοπίστε εύκολα τα απαραίτητα έγγραφα από παντού
 • Όλα τα ψηφιακά έγγραφα αποστέλλονται σε κεντρικό αποθετήριο

Σουίτα 3 εργαλείων για αυτοματοποίηση της ροης των εγγράφων τους + Μοbile Capture εγγράφων + Management εγγραφων

Για εταιρείες που θέλουν αυτοματοποίηση της ροής των εγγράφων τους

 • Αυτοματοποίηση της ροής του εγγράφου και προσθήκη metadata για εύκολη ανάκτηση
 • Σύνδεση με πολλά cloud αποθετήρια με ένα log in (Google Drive, One Drive, DropBox, Evernote κα)
 • Αναγνώριση OCR στα ελληνικά με εξαγωγή searchable PDF. Επιπλέον υποστήριξη ICR, MICR και OMR
 • Εισαγωγή πολλαπλών ψηφιακών υπογραφών (PDF signatures)

 

Α.02.02. Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working)

Ολοκληρωμένη λύση μοντέρνου και ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας

Για εταιρείες που θέλουν να προσφέρουν στους εργαζομένους τους μία σταθερή φιλική εμπειρία μέσα από κάθε συσκευή, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διαχειρίζονται όλους τους χρήστες τους από μία ενιαία κονσόλα

 • Ανώτερη εμπειρία χρήσης 
 • Εύκολη διαχείριση 
 • Ασφαλή πρόσβαση 
 • Δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε προσωπικής συσκευής 

Ολοκληρωμένη λύση μοντέρνου και ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας

Για εταιρείες που θέλουν να προσφέρουν στους εργαζομένους τους μία σταθερή φιλική εμπειρία μέσα από κάθε συσκευή, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διαχειρίζονται όλους τους χρήστες τους από μία ενιαία κονσόλα

 • Ανώτερη εμπειρία χρήσης 
 • Εύκολη διαχείριση 
 • Ασφαλή πρόσβαση 
 • Δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε προσωπικής συσκευής 

Ολοκληρωμένη λύση μοντέρνου και ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας με επιπλέον χαραχτηριστικά ασφάλειας

Για εταιρείες που θέλουν να προσφέρουν στους εργαζομένους τους μία σταθερή φιλική εμπειρία μέσα από κάθε συσκευή, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διαχειρίζονται όλους τους χρήστες τους από μία ενιαία κονσόλα

 • Ανώτερη εμπειρία χρήσης 
 • Εύκολη διαχείριση 
 • Ασφαλή πρόσβαση 
 • Δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε προσωπικής συσκευής 
 • Εξειδικευμένα χαραχτηριστικά ασφάλειας (App personalization, ITSM Adapter for ServiceNow, adaptive Authentication (tech preview), Monitor Premium, App Protection policies)

Ολοκληρωμένη λύση μοντέρνου και ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας με επιπλέον χαραχτηριστικά ασφάλειας

Για εταιρείες που θέλουν να προσφέρουν στους εργαζομένους τους μία σταθερή φιλική εμπειρία μέσα από κάθε συσκευή, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διαχειρίζονται όλους τους χρήστες τους από μία ενιαία κονσόλα

 • Ανώτερη εμπειρία χρήσης 
 • Εύκολη διαχείριση 
 • Ασφαλή πρόσβαση 
 • Δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε προσωπικής συσκευής 
 • Εξειδικευμένα χαραχτηριστικά ασφάλειας (App personalization, ITSM Adapter for ServiceNow, adaptive Authentication (tech preview), Monitor Premium, App Protection policies)

Μοντέρνο και ψηφιακό περιβάλλον εργασίας που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο Cloud

Για εταιρείες που επιθυμούν την διαχείριση του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσω Cloud, με ικανότητα διάθεσης και διαχείρισης εικονικών εφαρμογών και ηλ. υπολογιστών σε οποιαδήποτε συσκευή. Αυτή η λύση περιλαμβάνει: Cloud-based διαχείριση και  παροχή διάθεσης Citrix-hosted Azure Virtual Desktops, και εφαρμογές από μηχανές multi-session.

 • Δημιουργία εικονικού ηλ. υπολογιστή και διαχείρισή του στο Cloud
 • Υψηλής ευκρίνειας εμπειρία χρήσης                                                                                   
 • Απλοποίηση δημιουργίας μήτρας εικονικού ηλ. υπολογιστή και  διαχείρισης φορτίων
 • Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση 
 • Προηγμένη παρακολούθηση και διαχείριση τεχνικής υποστήριξης
 • Διαχείριση της Azure υποδομής από την Citrix

Μοντέρνο και ψηφιακό περιβάλλον εργασίας που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο Cloud

Για εταιρείες που επιθυμούν την διαχείριση του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσω Cloud, με ικανότητα διάθεσης και διαχείρισης εικονικών εφαρμογών και ηλ. υπολογιστών σε οποιαδήποτε συσκευή. Αυτή η λύση περιλαμβάνει: Cloud-based διαχείριση και  παροχή διάθεσης Citrix-hosted Azure Virtual Desktops, και εφαρμογές από μηχανές multi-session.

 • Δημιουργία εικονικού ηλ. υπολογιστή και διαχείρισή του στο Cloud
 • Υψηλής ευκρίνειας εμπειρία χρήσης                                                                                   
 • Απλοποίηση δημιουργίας μήτρας εικονικού ηλ. υπολογιστή και  διαχείρισης φορτίων
 • Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση 
 • Προηγμένη παρακολούθηση και διαχείριση τεχνικής υποστήριξης
 • Διαχείριση της Azure υποδομής από την Citrix

Το Citrix DaaS (πρώην Citrix Virtual Apps and Desktops service) προσφέρει λύσεις virtualization οι οποίες παρέχουν έλεγχο των εικονικών μηχανών & των εφαρμογών, και ασφαλή πρόσβαση από οπουδήποτε, για οποιαδήποτε συσκευή με διαχείριση μέσω Cloud και υβριδική multi-cloud προσέγγιση.

Για τις εταιρείες που θέλουν οι χρήστες τους να μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές και ηλ. υπολογιστές ανεξάρτητα από το  λειτουργικό σύστημα και το interface της συσκευής. 

 • Ευελιξία δημιουργίας εικονικού ηλ. υπολογιστή
 • Επεκτασιμότητα των πόρων της επιχείρησης
 • Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας
 • Μείωση κόστους 
 • Αδιάκοπτη λειτουργεία
 • Συμβατότητα με άλλες τεχνολογίες
 • Εύκολη Διαχείριση

Το Citrix DaaS (πρώην Citrix Virtual Apps and Desktops service) προσφέρει λύσεις virtualization οι οποίες παρέχουν έλεγχο των εικονικών μηχανών & των εφαρμογών, και ασφαλή πρόσβαση από οπουδήποτε, για οποιαδήποτε συσκευή με διαχείριση μέσω Cloud και υβριδική multi-cloud προσέγγιση.

Για τις εταιρείες που θέλουν οι χρήστες τους να μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές και ηλ. υπολογιστές ανεξάρτητα από το  λειτουργικό σύστημα και το interface της συσκευής. 

 • Ευελιξία δημιουργίας εικονικού ηλ. υπολογιστή
 • Επεκτασιμότητα των πόρων της επιχείρησης
 • Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας
 • Μείωση κόστους 
 • Αδιάκοπτη λειτουργεία
 • Συμβατότητα με άλλες τεχνολογίες
 • Εύκολη Διαχείριση

Το Citrix DaaS (πρώην Citrix Virtual Apps and Desktops service) προσφέρει λύσεις virtualization οι οποίες παρέχουν έλεγχο των εικονικών μηχανών & των εφαρμογών, και ασφαλή πρόσβαση από οπουδήποτε, για οποιαδήποτε συσκευή με διαχείριση μέσω Cloud και υβριδική multi-cloud προσέγγιση. Η Premium έκδοση διαθέτει επιπλέον χαραχτηριστικά ασφάλειας.

Για τις εταιρείες που θέλουν οι χρήστες τους να μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές και ηλ. υπολογιστές ανεξάρτητα από το  λειτουργικό σύστημα και το interface της συσκευής. 

 • Ευελιξία δημιουργίας εικονικού ηλ. υπολογιστή
 • Επεκτασιμότητα των πόρων της επιχείρησης
 • Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας
 • Μείωση κόστους 
 • Αδιάκοπτη λειτουργεία
 • Συμβατότητα με άλλες τεχνολογίες
 • Εύκολη Διαχείριση
 • Έξτρα χαρακτηριστικά ασφάλειας (App personalization, ITSM Adapter for ServiceNow, adaptive Authentication, Monitor Premium, App Protection policies)

Το Citrix DaaS (πρώην Citrix Virtual Apps and Desktops service) προσφέρει λύσεις virtualization οι οποίες παρέχουν έλεγχο των εικονικών μηχανών & των εφαρμογών, και ασφαλή πρόσβαση από οπουδήποτε, για οποιαδήποτε συσκευή με διαχείριση μέσω Cloud και υβριδική multi-cloud προσέγγιση. Η Premium έκδοση διαθέτει επιπλέον χαραχτηριστικά ασφάλειας.

Για τις εταιρείες που θέλουν οι χρήστες τους να μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές και ηλ. υπολογιστές ανεξάρτητα από το  λειτουργικό σύστημα και το interface της συσκευής. 

 • Ευελιξία δημιουργίας εικονικού ηλ. υπολογιστή
 • Επεκτασιμότητα των πόρων της επιχείρησης
 • Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας
 • Μείωση κόστους 
 • Αδιάκοπτη λειτουργεία
 • Συμβατότητα με άλλες τεχνολογίες
 • Εύκολη Διαχείριση
 • Έξτρα χαρακτηριστικά ασφάλειας (App personalization, ITSM Adapter for ServiceNow, adaptive Authentication, Monitor Premium, App Protection policies)

Περιλαμβάνει υπηρεσία Workspace Environment Management (WEM) μέσα στο Citrix Cloud ως κύρια πρόταση

Για εταιρείες που χρειάζονται καλύτερη διαχείριση, αξιοποίηση και ασφάλεια στα περιβάλλοντα native Azure Virtual Desktop .

 • Μειωμένος αριθμός συνδέσεων στις εφαρμογές της επιχείρησης, προσφέροντας βελτιωμένη εμπειρία  
 • Βελτιωμένη κατανάλωση πόρων 
 • Ασφαλέστερο περιβάλλον χρήστη

Περιλαμβάνει υπηρεσία Workspace Environment Management (WEM) μέσα στο Citrix Cloud ως κύρια πρόταση

Για εταιρείες που χρειάζονται καλύτερη διαχείριση, αξιοποίηση και ασφάλεια στα περιβάλλοντα native Azure Virtual Desktop .

 • Μειωμένος αριθμός συνδέσεων στις εφαρμογές της επιχείρησης, προσφέροντας βελτιωμένη εμπειρία  
 • Βελτιωμένη κατανάλωση πόρων 
 • Ασφαλέστερο περιβάλλον χρήστη
Α.02.03. Εργαλεία Διαχείρισης Εργασιών

Η Team Candi δημιούργησε το Document Approval, το οποίο εκσυγχρονίζει τη διαχείριση των εγκριτικών ροών της εταιρίας

Κάθε εταιρεία που θέλει να αυτοματοποίησει τις διαδικασίες έγκρισης εσωτερικά του οργανισμού

 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Βελτίωση της ταχύτητας της διαδικασίας
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Η Team Candi δημιούργησε το HR Requests, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης αιτημάτων προς το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης

Για τις εταιρείες που θέλουν ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων προς το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Κεντρική παρακολούθηση αιτημάτων
 • Βελτίωση των διαδικασιών του οργανισμού
 • Βελτίωση παρακολούθησης των υποθέσεων

Η Team Candi δημιούργησε το Site Visits, ένα λογισμικό που αυτοματοποιεί και ψηφιοποιεί το Δελτίο Επίσκεψης Τεχνικού.

Για εταιρείες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης / μελέτης που πραγματοποιείται με προσωπική επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο

 • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων πελατών χωρίς έξτρα κόστος
 • Αποστολή εγγράφων στους πελάτες μέσω email
 • Εξοικονόμηση χρόνου του εργατικού δυναμικού αφού δεν υπάρχουν manual entries.
 • Δυνατότητα καταγραφής του φόρτου εργασίας και των επιχειρησιακών λειτουργιών, άρα βελτιωμένη παραγωγικότητα
 • Μέιωση αχρείαστων εκτυπώσεων, εξοικονόμηση χαρτιού και άλλων αναλώσιμων
 • Μείωση γραφειοκρατίας και συνεισφορά στο πλάνο βιωσιμότητας τηε επιχείρησης
Α.03.01. Πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Λύση eShop για την επιχείρησή σας

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με ERP
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με ERP
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με ERP
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας, μαζί με λογισμικό εμπορικής διαχείρισης (ERP)

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας, μαζί με λογισμικό εμπορικής διαχείρισης (ERP)

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας, μαζί με λογισμικό εμπορικής διαχείρισης (ERP)

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής
Α.04.01. Λύσεις ασφάλειας για τους χρήστες και τις συσκευές τους, Διασφάλιση Επιχειρησιακής συνέχειας και Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Προστασία του M365 από προηγμένες απειλές και "ηλεκτρονικό ψάρεμα" διαπιστευτηρίων

Για επιχειρήσεις που θέλουν μια ολιστική προσέγγιση προστασίας από απειλές.

 • Αυτόματη διερεύνηση και αντιμετώπιση επιθέσεων
 • Πρόληψη ευρέος φάσματος επιθέσεων βάσει του όγκου και της στόχευσης
 • Ενίσχυση ασφάλειας στον οργανισμό μέσω εκπαίδευσης των χρηστών

Προστασία συσκευών Windows, macOS, Linux, Android, iOS από εξελιγμένες απειλές

Για εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν τις τερματικές συσκευές τους απο κακόβουλες ενέργειες

 • Ενίσχυση της ασφάλειας του οργανισμού
 • Γρήγορη διακοπή απειλών
 • Εύκολη κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση 

Πακέτο ολοκληρωμένης προστασίας τελικών συσκευών από κακόβουλες επιθέσεις

Για τις εταιρείες που θέλουν να προστατεύσουν τις τερματικές συσκευές τους από κακόβουλο λογισμικό

 • Πρόληψη επιθέσεων στα τερματικά σημεία
 • Εύκολη κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση 
 • Προστασία των πολύτιμων πόρων της επιχείρησης

Σύγχρονη πολυεπίπεδη προστασία endpoint με ισχυρή μηχανική εκμάθηση και εύκολη στη χρήση διαχείριση.

To ESET PROTECT Entry bundle αποτελεί ιδανική λύση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν τα τερματικά τους σημεία

 • Ελαφρύ αποτύπωμα στο σύστημα: Προηγμένη προστασία χωρίς επιβράδυνση ή διακοπές
 • Διαχείριση με ένα κλικ: Ενέργειες όπως δημιουργία εξαίρεσης, υποβολή αρχείων για περαιτέρω ανάλυση ή έναρξη σάρωσης είναι διαθέσιμες με ένα μόνο κλικ.
 • Προηγμένες αναφορές: Η πλατφόρμα ESET PROTECT διαθέτει πάνω από 170 ενσωματωμένα πρότυπα αναφορών, ενώ σάς επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένες αναφορές αξιοποιώντας πάνω από 1000 σημεία άντλησης δεδομένων.
 • Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις: Χρησιμοποιήστε τις προκαθορισμένες ειδοποιήσεις ή δημιουργήστε τη δική σας μέσα από τον εύχρηστο editor.
 • Εύκολη εγκατάσταση: Αναπτύξτε προδιαμορφωμένα προγράμματα εγκατάστασης που συνδέουν αυτόματα τα endpoints σας με το κατάλληλο instance και έγκυρη άδεια χρήσης.

Μια ολοκληρώμενη λύση Antivirus για προστασία της υποδομής σας απο κακόβουλες ενέργειες.

Για εταιρείες που χρειάζονται την καλύτερη προστασία κατά των απειλών στο internet χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό για την διαχείριση της

 • Cloud κεντρική κονσόλα διαχείρισης και εύκολη εγκατάσταση
 • Προστασία από Ransomware, Phishing και Τραπεζικές απάτες
 • Ιδιαίτερα ελαφρύ και γρήγορο
 • Τεχνική υποστήριξη στα Ελληνικά

Εργαλείο Cybersecurity που κρατά τους χρήστες ασφαλείς από επικίνδυνες ιστοσελίδες

Για εταιρείες που θελουν να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε SaaS και web applications (Malware prevention, breach detection, command & control callback detection και incident response). 

 • Ενοποιημένη διαχείριση
 • Αποδοτικότητα
 • Αρχιτεκτονική υψηλών επιδόσεων που κλιμακώνεται με ταχύτητα Cloud
 • Αξιόπιστη απόδοση
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας συνδέσμων για διπλή αποδοτικότητα: 
 • Προστασία Προσωπικών δεδομένων
 • Βελτιωμένη εμπειρία χρήσης απομακρυσμένης εργασίας

Εργαλείο Cybersecurity που κρατά τους χρήστες ασφαλείς από επικίνδυνες ιστοσελίδες

Για εταιρείες που θελουν να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε SaaS και web applications (Malware prevention, breach detection, command & control callback detection και incident response). 

 • Ενοποιημένη διαχείριση
 • Αποδοτικότητα
 • Αρχιτεκτονική υψηλών επιδόσεων που κλιμακώνεται με ταχύτητα Cloud
 • Αξιόπιστη απόδοση
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας συνδέσμων για διπλή αποδοτικότητα: 
 • Προστασία Προσωπικών δεδομένων
 • Βελτιωμένη εμπειρία χρήσης απομακρυσμένης εργασίας

Cloud Λύση προστασίας με την υπογραφή της Cisco. Προσφέρει cyber-security σε επίπεδο DNS Layer και μπλοκάρει τις κακόβουλες επιθέσεις πριν προλάβουν να εισέλθουν στο δίκτυο ή στα τερματικά.

Για εταιρείες που θέλουν σταματήσουν τις κυβερνο-απειλές πριν φτάσουν στο δίκτυο ή στα τερματικά τους, και να προστατέψουν το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται απομακρυσμένα.

 • Μπλοκάρει αποτελεσματικά τις απειλές από κάθε θύρα ή πρωτόκολλο πριν αυτές εισέλθουν στο δίκτυο ή στα τερματικά.
 • Μπλοκάρει domains που είναι συνδεδεμένα με phishing, malware, botnets, και άλλες high risk κατηγορίες (cryptomining, newly seen domains, κ.α.)
 • Ανακαλύπτει και μπλοκάρει το Shadow IT με το App Discovery report
 • Προστατεύει τους χρήστες που περιάγονται εκτός γραφείου

 

 

Cloud Λύση προστασίας με την υπογραφή της Cisco. Παρέχει ότι περιλαμβάνεται στο Essentials ενώ προσθέτει επιπλέον web security και παροχή ευφυίας για απειλές που επιταχύνουν την διερεύνηση αυτών. Προσφέρει cyber-security σε επίπεδο DNS Layer και μπλοκάρει τις κακόβουλες επιθέσεις πριν προλάβουν να εισέλθουν στο δίκτυο ή στα τερματικά.

Για εταιρείες που θέλουν σταματήσουν τις κυβερνο-απειλές πριν φτάσουν στο δίκτυο ή στα τερματικά τους, και να προστατέψουν το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται απομακρυσμένα.

 • Χρήση της διαδικτυακής κονσόλας 'Investigate" για διερεύνηση απειλών, καθώς και χρήση του API για επέκταση της "ευφυίας" σε άλλα συστήματα.
 • Δυνατότητα Proxy και decryption σε επικίνδυνα domains, για βαθύτερη διερεύνηση URLs και φακέλων
 • Δυνατότητα web filtering χρησιμοποιώντας 85+ κατηγορίες περιεχομένου
 • Δημιουργία εξατομικευμένων λιστών (Allow / Block)
 • Προστασία χρηστών που περιάγονται εκτός γραφείου

To Panda Endpoint Protection αποτελεί μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση antivirus

Για προστασία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με κεντρική διαχείριση των συσκευών εντός και εκτός της εταιρείας.

 • Προστασία από ransomware, κακόβουλο λογισμικό και τελευταίες απειλές
 • Αναλυτική, παρακολούθηση και αναφορές σε πραγματικό χρόνο
 • «Πάγωμα» κακόβουλου λογισμικού
 • Κεντρική κονσόλα διαχείρισης μέσω cloud, με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση & παραμετροποίηση
 • Ειδοποιήσεις μέσω της κεντρικής κονσόλας διαχείρισης
 • Δωρεάν τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη στα ελληνικά

Το Cisco Secure Endpoint είναι μια προηγμένη Cloud-Managed λύση που παρέχει ολοκληρωμένη προστασία, ανίχνευση και απόκριση, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση του χρήστη, ενάντια στις απειλές στις τερματικές συσκευές σας (endpoints).

Το Cisco Secure Endpoint Essentials tier περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Anti-malware protection
 • Application Control
 • Dynamic File Analysis
 • Behavioral Monitoring
 • Endpoint Isolation
Α.04.03. Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές & δεδομένα

Ένα επιπλέον επιπέδο προστασίας, πέραν των passwords, για την είσοδο των χρηστών σε εταιρικές εφαρμογές (Μέσω αυθεντικοποίησης πολλών παραγόντων)

Για εταιρείες που θέλουν να προστατέψουν τους χρήστες τους και τα συνθηματικά προσβασής τους, όπου και αν βρίσκονται αυτοί

 • Ασφάλεια σε όλες τις εφαρμογές της επιχείρησης
 • Γρήγορο Deployment στις εταιρικές εφαρμογές
 • Εύκολη εγγραφή και διαχείριση χρηστών από τους Administrators

Ένα επιπλέον επιπέδο προστασίας, για τους χρήστες και τα τερματικά τους σημεία

Για εταιρείες που θέλουν να προστατέψουν τους χρήστες τους, όπου και αν βρίσκονται.

 • Duo MFA +
 • Adaptive Groups Policy Controls
 • User-based policy
 • Device visibility
 • Device Health Checks

 

Ανίχνευση managed ή unmanaged συσκευών και εάν υπάρχει εγκαταστημένο το κατάλληλο antivirus ή EDR software. Αξιολόγηση ασφάλειας των συσκεών πριν τους επιτρέψει τη πρόσβαση. Επιβολή πολιτικών ασφαλείας ώστε μόνο υγιείς, managed συσκευές να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες εφαρμογές

Για εταιρείες που θέλουν να προστατέψουν τους χρήστες τους όπου και αν βρίσκονται αυτοί

 • Duo MFA and Access +
 • 3rd Party Agent verification
 • Endpoints που μπορούμε να εμπιστευτούμε
 • Remote access χωρις VPN

Απομακρυσμένη προσβαση με VPN για υπαλλήλους που βρίσκονται σε τηλεργασία (3 χρήστες)

 • Αυξημένη ασφάλεια στην απομακρυσμένη πρόσβαση, με πολλαπλά services πέραν του κλασσικού VPN
 • Ορατότητα στους χρήστες και τις συσκευές που αποκτούν πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυό σας
 • Αυτόματοι έλεγχοι και εξυγίανση των τερματικών σημείων, επιτυγχάνοντας αυξημένο επίπεδο συμμόρφωσης και ασφάλειας

Απομακρυσμένη προσβαση με VPN για υπαλλήλους που βρίσκονται σε τηλεργασία (3 χρήστες)

 • Αυξημένη ασφάλεια στην απομακρυσμένη πρόσβαση, με πολλαπλά services πέραν του κλασσικού VPN
 • Ορατότητα στους χρήστες και τις συσκευές που αποκτούν πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυό σας
 • Αυτόματοι έλεγχοι και εξυγίανση των τερματικών σημείων, επιτυγχάνοντας αυξημένο επίπεδο συμμόρφωσης και ασφάλειας

Συλλογή από προϊόντα ασφάλειας για τον οργανισμό και διαχείρισης συσκευών, που λειτουργoύν απρόσκοπτα μαζί με το Office 365

Για επιχειρήσεις που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση της ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων τους

 • Ασφαλής διαχείριση κινητών συσκευών
 • Εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα
 • Ασφαλής και γρήγορος τρόπος διαμοιρασμού αρχειών με εξ. συνεργάτες

SSO σε SaaS και web εφαρμογές με multi-factor authentication

Για οργανισμούς που θέλουν να μειώσουν τις πιθανότητες μη ασφαλούς πρόσβασης στο λογαριασμό κατά 99.9%

 • Βοηθά στη μείωση των πιθανοτήτων παραβίασης του λογαριασμού του χρήστη κατά 99,9%.

SSO σε SaaS και web εφαρμογές με multi-factor authentication

Για οργανισμούς που θέλουν να μειώσουν τις πιθανότητες μη ασφαλούς πρόσβασης στο λογαριασμό κατά 99.9%

 • Βοηθά στη μείωση των πιθανοτήτων παραβίασης του λογαριασμού του χρήστη κατά 99,9%.

Αντικατάσταση του VPN σας με ZTNA μέσω Cloud. Δημιουργία ενός επιτυχημένου προγράμματος BYOD (φέρε τη δική σου συσκευή)

Για εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν πολιτικές adaptive authentication και adaptive access βασισμένες σε device posture, τοποθεσίας, και μετρήσεις κινδύνων

 • Adaptive access για την επαλήθευση της ταυτότητας χρήστη και των επιπέδων πρόσβασης του.
 • Ενισχυμένες Πολιτικές ασφαλείας
 • Απομονωμένος ασφαλής Browser: Για ασφαλή πρόσβαση από προσωπικές ή εταιρικές συσκευές (BYOD). 
 • Προστασία εφαρμογών από κακόβουλο λογισμικό.  
 • Citrix Workspace Browser: Χρησιμοποιήστε τον τοπικά εγκατεστημένο workspace browser για να επιβάλλετε εύκολα ελέγχους ασφαλείας, όπως η υδατογράφηση και η πρόσβαση στο clipboard.

Αντικατάσταση του VPN σας με ZTNA μέσω Cloud. Δημιουργία ενός επιτυχημένου προγράμματος BYOD (φέρε τη δική σου συσκευή)

Για εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν πολιτικές adaptive authentication και adaptive access βασισμένες σε device posture, τοποθεσίας, και μετρήσεις κινδύνων

 • Adaptive access για την επαλήθευση της ταυτότητας χρήστη και των επιπέδων πρόσβασης του.
 • Ενισχυμένες Πολιτικές ασφαλείας
 • Απομονωμένος ασφαλής Browser: Για ασφαλή πρόσβαση από προσωπικές ή εταιρικές συσκευές (BYOD). 
 • Προστασία εφαρμογών από κακόβουλο λογισμικό.  
 • Citrix Workspace Browser: Χρησιμοποιήστε τον τοπικά εγκατεστημένο workspace browser για να επιβάλλετε εύκολα ελέγχους ασφαλείας, όπως η υδατογράφηση και η πρόσβαση στο clipboard.

To Citrix ADC VPX παρέχει δυνατές λειτουργίες web και application delivery όπως load balancing, secure remote access, application acceleration, και consistent security,

Για εταιρείες που θέλουν τις παραπάνω λειτουργίες σε μια απλή, εύκολη στην εγκατάσταση, εικονική συσκευή.

 • Ισχυρά χαρακτηριστικά όπως load balancing που διασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητα των εφαρμογών .
 • Aσφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, 
 • Επιτάχυνση εφαρμογών και σταθερή ασφάλεια 
 • Απλή και εύκολη εγκατάσταση

To Citrix ADC VPX παρέχει δυνατές λειτουργίες web και application delivery όπως load balancing, secure remote access, application acceleration, και consistent security,

Για εταιρείες που θέλουν τις παραπάνω λειτουργίες σε μια απλή, εύκολη στην εγκατάσταση, εικονική συσκευή.

 • Ισχυρά χαρακτηριστικά όπως load balancing που διασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητα των εφαρμογών .
 • Aσφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, 
 • Επιτάχυνση εφαρμογών και σταθερή ασφάλεια 
 • Απλή και εύκολη εγκατάσταση

Η υπηρεσία Citrix Secure Browser απομονώνει την περιήγηση στο web ώστε να προστατεύσει το εταιρικό δίκτυο από επιθέσεις μέσω του browser

Για οργανισμούς που χρειάζονται σταθερή, ασφαλή πρόσβαση σε internet hosted web applications, χωρίς την ανάγκη user device configuration. Οι administrators μπορούν πολύ γρήγορα να τρέξουν secure browsers, παρέχοντας άμεσα time-to-value

 • Υδατογράφηση 
 • Πρόσβαση στο clipboard 
 • Περιορισμοί download 
 • Χειριστήρια πλοήγησης site 
 • Adaptive Access με βάση την τοποθεσία του χρήστη 
 • Μετρήσεις συμπεριφοράς συσκευής και κινδύνων 
 • Περιλαμβάνει προηγμένο multi-factor authentication εγγενώς με το Citrix cloud για όλους τις μη εικονικές εφαρμογές 
 • Πρόσβαση ZTNA σε εφαρμογές που βασίζονται σε TCP και UDP.

Η υπηρεσία Citrix Secure Browser απομονώνει την περιήγηση στο web ώστε να προστατεύσει το εταιρικό δίκτυο από επιθέσεις μέσω του browser

Για οργανισμούς που χρειάζονται σταθερή, ασφαλή πρόσβαση σε internet hosted web applications, χωρίς την ανάγκη user device configuration. Οι administrators μπορούν πολύ γρήγορα να τρέξουν secure browsers, παρέχοντας άμεσα time-to-value

 • Υδατογράφηση 
 • Πρόσβαση στο clipboard 
 • Περιορισμοί download 
 • Χειριστήρια πλοήγησης site 
 • Adaptive Access με βάση την τοποθεσία του χρήστη 
 • Μετρήσεις συμπεριφοράς συσκευής και κινδύνων 
 • Περιλαμβάνει προηγμένο multi-factor authentication εγγενώς με το Citrix cloud για όλους τις μη εικονικές εφαρμογές 
 • Πρόσβαση ZTNA σε εφαρμογές που βασίζονται σε TCP και UDP.
Α.04.05. Διασφάλιση Επιχειρηματικής Συνέχειας

Λύση Back-up για την σουΐτα εφαρμογών Microsoft 365

Για εταιρίες που θέλουν να διαφυλάξουν τα πολύτιμα δεδομένα τους στο M365

 • Το πιο ασφαλές cloud backup διαθέσιμο
 • Γρήγορη ανίχνευση και επίλυση θεμάτων
 • Εξάλειψη προβλημάτων επίδοσης και συμβατότητας συστημάτων
Α.04.06. Εμπιστοσύνη στις συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Η Team Candi δημιούργησε την εφαρμογή CandiSign, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση συλλογής ψηφιακών υπογραφών και εγκρίσεων για συμβάσεις και συμφωνίες

Για τις εταιρείες που θέλουν να εκμοντερνίσουν και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες συλλογής υπογραφών και εγκρίσεων.

 • Αύξηση ταχύτητας στη διεκπεραίωση των συναλλαγών
 • Αυξημένη ασφάλεια στον τρόπο που διενεργούνται οι συναλλαγές
 • Μείωση του κόστους (εκτύπωση και διακίνηση εγγράφων)
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Η Team Candi δημιούργησε την εφαρμογή CandiSign, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση συλλογής ψηφιακών υπογραφών και εγκρίσεων για συμβάσεις και συμφωνίες

Για τις εταιρείες που θέλουν να εκμοντερνίσουν και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες συλλογής υπογραφών και εγκρίσεων.

 • Αύξηση ταχύτητας στη διεκπεραίωση των συναλλαγών
 • Αυξημένη ασφάλεια στον τρόπο που διενεργούνται οι συναλλαγές
 • Μείωση του κόστους (εκτύπωση και διακίνηση εγγράφων)
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Η Team Candi δημιούργησε την εφαρμογή CandiSign, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση συλλογής ψηφιακών υπογραφών και εγκρίσεων για συμβάσεις και συμφωνίες

Για τις εταιρείες που θέλουν να εκμοντερνίσουν και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες συλλογής υπογραφών και εγκρίσεων.

 • Αύξηση ταχύτητας στη διεκπεραίωση των συναλλαγών
 • Αυξημένη ασφάλεια στον τρόπο που διενεργούνται οι συναλλαγές
 • Μείωση του κόστους (εκτύπωση και διακίνηση εγγράφων)
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Η Team Candi δημιούργησε την εφαρμογή CandiSign, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση συλλογής ψηφιακών υπογραφών και εγκρίσεων για συμβάσεις και συμφωνίες

Για τις εταιρείες που θέλουν να εκμοντερνίσουν και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες συλλογής υπογραφών και εγκρίσεων.

 • Αύξηση ταχύτητας στη διεκπεραίωση των συναλλαγών
 • Αυξημένη ασφάλεια στον τρόπο που διενεργούνται οι συναλλαγές
 • Μείωση του κόστους (εκτύπωση και διακίνηση εγγράφων)
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή Φυσικού Προσώπου

Για στελέχη επιχειρήσεων που χρειάζονται εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή

 • Δυνατότητα υπογραφής από όλες τις συσκευές (pc, laptop, tablet, smartphone).
 • Δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον λογισμικού ή συσκευής.
 • Έχει νομική ισχύ ιδιόχειρης υπογραφής.
Β.00.01 Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης

Βασικές υπηρεσίες παραμετροποίησης και εγκατάστασης για τη σουΐτα προϊόντων Microsoft 365

 • Δημιουργία προσωπικής πλατφόρμας M365 (tenant) & Χρηστών
 • Ενεργοποίηση και Παραμετροποίηση Βασικών Υπηρεσιών Προστασίας

Προηγμένες υπηρεσίες παραμετροποίησης και εγκατάστασης για τη σουΐτα προϊόντων Microsoft 365

 • Εγγραφή συσκευών στην πλατφόρμα M365 (PC, Mobile etc)
 • Ενεργοποίηση & Παραμετροποίηση Υπηρεσιών Προστασίας
 • Διαχειριστικός Έλεγχος του OneDrive/SharePoint

Υπηρεσίες μετάπτωσης και μεταφοράς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Microsoft 365

 • Αρχική δημιουργία προσωπικής πλατφόρμας M365 (tenant) και χρηστών.
 • Προετοιμασία - παραμετροποίηση για τη μετάπτωση των emails (migration)
 • Πλήρης διαδικασία μετάπτωσης των emails (migration)

Υπηρεσίες ενσωμάτωσης, προετοιμασίας και μεταφόρτωσης εφαρμογών στο Microsoft Teams

Υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών για την πλατφόρμα Microsoft 365

 • Τεχνική υποστήριξη στην πλατφόρμα Microsoft 365
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την πλατφόρμα M365

Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης για λειτουργία back up στη σουΐτα Μ365

 • Προσθήκη χρηστών στην υπηρεσία
 • Προγραματισμός και έλεγχος λειτουργιών

Οι υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης

 • Εγκατάσταση Office 365
 • Ενεργοποίηση Χρηστών
 • Ενεργοποίηση του tenant
 • Εγκατάσταση Teams App 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης (έως 5 χρήστες. Απαιτεί M365 Business Standard)

 • Ενεργοποίηση Office 365
 • Ενεργοποίηση Χρηστών
 • Ενεργοποίηση του tenant
 • Εγκατάσταση Office 365
 • Εγκατάσταση Teams App

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης (Έως 10 χρήστες. Απαιτεί M365 Business Standard)

 • Ενεργοποίηση Office 365
 • Ενεργοποίηση Χρηστών
 • Ενεργοποίηση του tenant
 • Εγκατάσταση Office 365
 • Εγκατάσταση Teams App

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης (Έως 5 χρήστες. Απαιτεί M365 Business Premium ή M365 Business Standard + Microsoft Defender)

 • Ενεργοποίηση Office 365
 • Ενεργοποίηση Χρηστών
 • Ενεργοποίηση του tenant
 • Εγκατάσταση Office 365
 • Εγκατάσταση Teams App
 • Παραμετροποίηση πολιτικών Security

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης (Έως 10 χρήστες. Απαιτεί M365 Business Premium ή M365 Business Standard + Microsoft Defender)

 • Ενεργοποίηση Office 365
 • Ενεργοποίηση Χρηστών
 • Ενεργοποίηση του tenant
 • Εγκατάσταση Office 365
 • Εγκατάσταση Teams App
 • Παραμετροποίηση πολιτικών Security

Υπηρεσίες Migration (έως 5 χρήστες) που παρέχονται σε συνδρομητές M365, οι υπηρεσίες των οποίων ενεργοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα QuestOnCloud

 • Προετοιμασία migration (Analysis)
 • Mailbox Migration
 • Data Migration (PST)
 • Deployment 

Υπηρεσίες Migration (έως 10 χρήστες) που παρέχονται σε συνδρομητές M365, οι υπηρεσίες των οποίων ενεργοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα QuestOnCloud

 • Προετοιμασία migration (Analysis)
 • Mailbox Migration
 • Data Migration (PST)
 • Deployment 

Υπηρεσία εγκατάστασης για KCIM και ScannerVision, για εταιρείες που επιθυμούν υπηρεσία εγκατάστασης KCIM και ScannerVision

Σας ενδιαφέρει αυτή η λύση;
Επικοινωνήστε μαζί μας!

Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ενδιαφέρομαι για:

* Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

H ΙΝFO QUEST TECHNOLOGIES προτείνει
Προτάσεις λύσεων

Οι συνεργάτες μας

Επιστροφή στην κορυφή!