Ελλάδα 2.0

                                                    

Q&A

Είναι μια πρωτοβουλία / πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος στόχος του ταμείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων σχετικά με:

  • Την αναβάθμιση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και υποδομών
  • Την Ψηφιοποίηση των οικονομιών
  • Την αντιμετώπιση των κλιματολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων
  • Την ενίσχυση των δράσεων πράσινης ανάπτυξης
  • Τη μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στη νέα οικονομία

Η Ελλάδα θα λάβει € 31Β, εκ των οποίων τα € 18Β, θα διατεθούν σε επιχορηγήσεις και τα € 13Β σε δάνεια.

Εστιάζουμε στον πρόγραμμα 2.3 που αφορά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων (€ 465Μ) και συγκεκριμένα στο 2.3.1 που αφορά τα Ψηφιακά Εργαλεία (€ 180Μ). Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω επιδοτήσεων, με τη μορφή κουπονιών (Vouchers).

Στις Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 ετήσιες μονάδες εργασίας) που θέλουν να εκμοντερνίσουν το περιβάλλον τους υιοθετώντας ψηφιακά εργαλεία. Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί, η επιχείρηση δικαιούται επιδότηση, με την μορφή voucher, για δαπάνες συγκεκριμένου ύψους.

Ύψος επιδότησης και σημαντικές ημερομηνίες για τους Δικαιούχους

Οι αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών και Δικαιούχων (τελικών πελάτων) στο Πρόγραμμα ξεκινούν από Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

  • Κατηγορία 1: (1-5, και 6-10 εργαζόμενοι) -> Κουπόνια 900€ & 1.800€ για δαπάνες 1.000€ και 2.000€ αντίστοιχα.
Εκτέλεση προγράμματος – Χρήση Vouchers μέχρι Τετάρτη 31 Μαΐου 2023
  
  • Κατηγορία 2: (11 μέχρι 250 εργαζόμενοι) -> Κουπόνια από 3.600€ - 18.000€ για δαπάνες 4.000€ - 20.000€ αντίστοιχα.
Εκτέλεση προγράμματος – Χρήση Vouchers μέχρι Τετάρτη 31 Μαΐου 2023
 
 

Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τις λύσεις του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία» μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο των συνεργατών μας. Διαφορετικά, συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι

«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

 

Τι είναι 

Ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων 

 

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
 Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

   αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

    ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

    αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
 Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (
vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων

 

Κάντε αίτηση

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ https://digitalsme.gov.gr/

Επισυναπτόμενα αρχεία

Οι συνεργάτες μας

Επιστροφή στην κορυφή!