Ελλάδα 2.0

Ελλάδα 2.0 & ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιακή τεχνολογία για να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ψηφιοποιηθούν αλλά και να συμμετάσχουν στα δημόσια έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στις 21.7.2020 η Ευρωπαϊκή επιτροπή βάζει σε εφαρμογή τον Μηχανισμό Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility -RRF) που περιλαμβάνει χρηματοδότηση μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες που πλήττονται περισσότερο. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο πρωτοβουλίας Next GenerationEU, η οποία έχει στόχο να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID -19. To σχέδιο περιλαμβάνει πολυεπίπεδα έργα ευρυζωνικών υποδομών, ψηφιοποίηση του κράτους και της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, κυβερνοασφάλεια, έξυπνες πόλεις, αλλά και τη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρησιακού συστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις:

Ο Άξονας 2.3. - Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στοχεύει στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε σχέση με τις αντίστοιχες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και χρηματοδότηση για την προμήθεια λογισμικού, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού κλπ. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις αυτού του Άξονα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων της ψηφιακής ένταξης, της επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, της ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Ως αποτέλεσμα, η υλοποίηση των δράσεων αυτού του Άξονα, και το πλήρες φάσμα των ωφελειών που απορρέουν από την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, θα βελτιώσει σημαντικά τη θέση της χώρας ως προς τα κριτήρια για το ‘Ανθρώπινο Κεφάλαιο’, τη ‘Χρήση Υπηρεσιών Διαδικτύου και την ‘Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας’ του δείκτη DESI (η Ελλάδα κατατάχθηκε 24η το 2020 ως προς τα προαναφερθέντα κριτήρια).

Το ύψος των επιδοτήσεων του άξονα 2.3. ανέρχεται στα 465Μ€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Info Quest Τech & Ταμείο Ανάκαμψης

Η Info Quest Technologies αποτελεί κομβικό σημείο στην υλοποίηση των έργων προσφέροντας:

Ενημέρωση από όλους τους εμπλεκομένους φορείς

Οδηγίες για την επιτυχή συμμετοχή των επιχειρήσεων στο έργο

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς το δίκτυο συνεργατών της

Επισυναπτόμενα αρχεία

button.backToTop