Σύνθεση Λύσεων Συνεργασίας & Παραγωγικότητας

Προτεινόμενες Συνθέσεις Λύσεων της ενότητας αυτής:

Πλατφόρμες Παραγωγικότητας (5 users)

Ολοκληρωμένη λύση εργαλείων παραγωγικότητας για μία επιχείρηση με 5 χρήστες.
Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 5 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, μετάβασης στο Cloud και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 5 630,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies Microsoft 365 Setup Micro Fee per User x 5 100,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies Microsoft Cloud Mail migration Fee per User x 5 50,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x 5 150,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
930,00€

*Kάλυψη: → 818,10€

*Ίδια συμμετοχή: → 335,1€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
ms iq
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας (10 users) Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη λύση εργαλείων παραγωγικότητας για μία επιχείρηση με 10 χρήστες.
Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 10 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, μετάβασης στο Cloud και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 10 1260,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies

MAIL MIGRATION 10

Flat Fee 300,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support (Annual) Fee per User x10 200,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies

Microsoft 365 Setup Micro

Fee per user x10 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
2010,00€

*Kάλυψη: → 1.676,07€

*Ίδια συμμετοχή: → 815,07€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Defender for Business (4 users)

Ολοκληρωμένη λύση εργαλείων παραγωγικότητας για μία επιχείρηση με 4 χρήστες.
Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365, αλλα και το Defender for Business για 4 θέσεις εργασίας που αναλαμβανει την προστασια των τερματικών σημείων. Το πακέτο περιέχει επίσης όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 4 504,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια Τελικών Χρηστών IMicrosoft Microsoft Defender for Business 1 User/1 Year x 4 120,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 5 Flat fee 250,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x 4 80,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
954,00€

*Kάλυψη: → 819,18€

*Ίδια συμμετοχή: → 363,78€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Defender for Business και υπηρεσία Migration (4 users)

Ολοκληρωμένη λύση εργαλείων παραγωγικότητας για μία επιχείρηση με 4 χρήστες.
Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365, αλλα και το Defender for Business, για 4 θέσεις εργασίας που αναλαμβανει την προστασια των τερματικών σημείων. Το πακέτο περιέχει επίσης όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, μετάβασης στο Cloud και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 4 504,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια Τελικών Χρηστών IMicrosoft Microsoft Defender for Business 1 User/1 Year x 4 120,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies BUSINESS SETUP 5 Flat fee 250,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies MAIL MIGRATION  5 Flat fee 150,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x 4 80,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1.104,00€

*Kάλυψη: → 859,68€

*Ίδια συμμετοχή: → 509,28€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Defender for Business (9 users) Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη λύση εργαλείων παραγωγικότητας για μία επιχείρηση με 9 χρήστες.
Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365, αλλα και το Defender for Business για 9 θέσεις εργασίας που αναλαμβανει την προστασια των τερματικών σημείων. Το πακέτο περιέχει επίσης όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 9 1134,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια Τελικών Χρηστών Microsoft Microsoft Defender for Business 1 User/1 Year x 9 270,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 10 Flat fee 400,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x 9 180,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1.984,00€

*Kάλυψη: → 1.785,60€

*Ίδια συμμετοχή: → 674,56€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
button.backToTop