Ψηφιακές επιλογές για την επιχείρησή σας

Προϊόντα & Υπηρεσίες

H Info Quest Technologies διαμόρφωσε και προσφέρει μια σειρά από Cloud λύσεις και υπηρεσίες, εύκολα υλοποιήσιμες και προσιτές που απαντούν σε βασικές απαιτήσεις, προσφέροντας άμεσο και απτό όφελος στην επιχείρησή σας.

Α.01.01. Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού

Ολοκληρωμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης (εμπορικό κύκλωμα, CRM)

Για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες.

 • Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Αποστολή με e-mail
 • Διαχείριση Πελατών και Υπηρεσιών
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε

      Κατεβάστε το PDF της λύσης  

Ολοκληρωμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης (εντατική λιανική, CRM)

Για Μικρές Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης

 • Γρήγορη Πώληση
 • Καρτέλες Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Εισπράξεις
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε

Ολοκληρωμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης (εισπράξεις, πληρωμές, CRM) 

Για Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες με διαχείριση Εσόδων Εξόδων

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και Αποστολή με e-mail
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εισπράξεων - Πληρωμών και Εξόδων
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε

Ολοκληρωμένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης (αγορές, πωλήσεις, ολοκληρωμένο κύκλωμα αποθήκης, CRM) 

Για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Παραστατικών και παρακολούθηση Αποθήκης

 • Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών
 • Καρτέλες Έργων - Αξιογράφων - Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Διαχείριση Εσόδων και Εξόδων
 • Προγραμματισμός Εισπράξεων
 • Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο
 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

Ειδικά για Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους & Δικαστικούς Επιμελητές με διαχείριση εσόδων – εξόδων, εισπράξεων & ραντεβού - ημερολόγιο

 • Προσαρμοσμένη απόδειξη δικηγόρου
 • Ιστορικό συναντήσεων
 • Υπογραφή δικηγόρου
 • Διαχείριση Παρακρατήσεων

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

Για Γιατρούς και όλους τους επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας με διαχείριση εσόδων – εξόδων, εισπράξεων & ραντεβού - ημερολόγιο

 • Προσαρμοσμένη Απόδειξη Γιατρού
 • Αναζήτηση ΑΜΚΑ
 • Χρονολόγιο Επισκέψεων
 • Υπογραφή Γιατρού

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

Για Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς & Τοπογράφους με διαχείριση εσόδων – εξόδων, εισπράξεων & ραντεβού - ημερολόγιο

 • Προσαρμοσμένη Απόδειξη Μηχανικών
 • Παρακολούθηση Έργου
 • Υπογραφή Μηχανικού

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

Για ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες.

 • Αποδείξεις φόρου διαμονής

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & εμπορικής διαχείρισης

Για ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες.

 • Αποδείξεις φόρου διαμονής
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Αγορών
 • Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

Για Μεταφορείς, Μικρές Μεταφορικές Εταιρείες και Μικρές Εταιρείες Μετακομίσεων

 • Καταχώρηση και Έκδοση Φορτωτικών
 • Διαχείριση Οχημάτων
 • Διαχείριση Οντοτήτων (Αποστολέας, Παραλήπτης, Εντολέας)
 • Εκτυπώσεις Παρακολούθησης Φορτωτικών
  • Μεταφορές ανά Ημέρα
  • Παραστατικά Μεταφορικών

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & εμπορικής διαχείρισης

Για Μεταφορείς, Μικρές Μεταφορικές Εταιρείες, Μικρές Εταιρείες Μετακομίσεων και επιπλέον διαχείριση ειδών.

 • Καταχώρηση και Έκδοση Φορτωτικών
 • Διαχείριση Οχημάτων
 • Διαχείριση Οντοτήτων (Αποστολέας, Παραλήπτης, Εντολέας)
 • Εκτυπώσεις Παρακολούθησης Φορτωτικών
  • Μεταφορές ανά Ημέρα
  • Παραστατικά Μεταφορικών
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Αγορών
 • Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & μηχανογράφησης

Για μικρές και μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Κομμωτηρίων, Κέντρων Αισθητικής, SPA & Κέντρων Ευεξίας.

 • Διαχείριση Προσωπικού
 • Διαχείριση Ραντεβού ανά υπάλληλο
 • Καταχώρηση Ραντεβού και Έκδοση Απόδειξης.
 • Δυνατότητα ορισμού ενδεικτικής διάρκειας σε κάθε υπηρεσία.
 • Δυνατότητα προβολής ημερολογίου συγκεντρωτικά αλλά και ανά υπάλληλο και με χρωματική απεικόνιση της κατάστασης του ραντεβού.

Σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης & εμπορική διαχείριση

Για μικρές και μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Κομμωτηρίων, Κέντρων Αισθητικής, SPA & Κέντρων Ευεξίας.

 • Διαχείριση Προσωπικού
 • Διαχείριση Ραντεβού ανά υπάλληλο
 • Καταχώρηση Ραντεβού και Έκδοση Απόδειξης.
 • Δυνατότητα ορισμού ενδεικτικής διάρκειας σε κάθε υπηρεσία.
 • Δυνατότητα προβολής ημερολογίου συγκεντρωτικά αλλά και ανά υπάλληλο και με χρωματική απεικόνιση της κατάστασης του ραντεβού.
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Αγορών
 • Παρακολούθηση Αποθήκης και Ειδών

Ολοκληρωμένη 100% cloud συνδρομητική λύση Εμπορικής Διαχείρισης

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα ή περισσότερα καταστήματα, με πολλαπλά κανάλια πώλησης και ελεύθερους επαγγελματίες

 • Γρήγορη Online τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών
 • Κεντρική διαχείριση αποθεμάτων προϊόντων και πελατών (CRM)
 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα αποθήκης
 • Διαχείριση πωλήσεων και αγορών 
 • Διασύνδεση με πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (webshop)
 • Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ - myData

Ολοκληρωμένη 100% cloud συνδρομητική λύση Ταμείου με περιβάλλον γρήγορης πώλησης (Εντατική λιανική)

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα ή περισσότερα καταστήματα και πολλαπλά κανάλια πώλησης

 • Online περιβάλλον γρήγορης πώλησης 
 • Κεντρική διαχείριση αποθεμάτων προϊόντων και πελατών
 • Διαχείριση δωροεπιταγών και κουπονιών
 • Διαχείριση παραγγελιών και προσφορών
 • Μηχανισμός επιβράβευσης πελατών (Loyalty) και προωθητικές ενέργειες
 • Διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ - myData
Σας ενδιαφέρει αυτή η λύση;
Επικοινωνήστε μαζί μας!
Α.02.01. Λύσεις παραγωγικότητας, επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης εργασιών και υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας.

Cloud Υπηρεσίες (Exchange, Sharepoint, Onedrive, Teams) για συνεργασία και παραγωγικότητα.

Για τις εταιρίες που θέλουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στο cloud με την πλατφόρμα της Microsoft

 • Ομαδική εργασία και επικοινωνία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ημερολόγια
 • Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων

Σουϊτα εργαλείων συνεργασίας & παραγωγικότητας, μαζι με τις εφαρμογές Office 365.

Για τις εταιρίες που θέλουν την πλήρη εμπειρία του Microsoft 365, μαζί με τα Desktop Apps

 • Ομαδική εργασία και επικοινωνία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ημερολόγια
 • Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων
 • Desktop Εφαρμογές Office 365

Σουϊτα εργαλείων συνεργασίας, παραγωγικότητας, ασφάλειας και διαχείρισης της επιχείρησης.

Για τις εταιρίες που θέλουν την ολοκληρωμένη εμπειρία του Microsoft 365, με ένα προηγμένο σύστημα ασφάλειας και προστασίας

 • Ομαδική εργασία και επικοινωνία
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ημερολόγια
 • Αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων
 • Desktop Εφαρμογές Office 365
 • Προηγμένη προστασία από απειλές
 • Εργαλεία διαχείρισης της επιχείρησης

Λύση διαδικτυακών διασκέψεων

Για κάθε εταιρία που υποστηρίζει το μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας για τους υπαλλήλους της

 • Αύξηση παραγωγικότητας των ομάδων
 • Εξαιρετική εμπειρία τηλεδιασκέψεων
 • Ταχύτερη λήψη αποφάσεων στον οργανισμό
Α.02.03. Εργαλεία Διαχείρισης Εργασιών

Διαχείριση των εγκριτικών ροών της εταιρίας

Κάθε εταιρία που θέλει να αυτοματοποίησει τις διαδικασίες έγκρισης εσωτερικά του οργανισμού

 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Βελτίωση της ταχύτητας της διαδικασίας
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Λογισμικό διαχείρισης αιτημάτων προς το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης

Για τις εταιρίες που θέλουν ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων προς το HR

 • Κεντρική παρακολούθηση αιτημάτων
 • Βελτίωση των διαδικασιών του οργανισμού
 • Βελτίωση παρακολούθησης των υποθέσεων
Σας ενδιαφέρει αυτή η λύση;
Επικοινωνήστε μαζί μας!
Α.03.01. Πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Λύση eShop για την επιχείρησή σας

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με ERP
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με ERP
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με ERP
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας, μαζί με λογισμικό εμπορικής διαχείρισης (ERP)

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας, μαζί με λογισμικό εμπορικής διαχείρισης (ERP)

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής

Λύση eShop για την επιχείρησή σας, μαζί με λογισμικό εμπορικής διαχείρισης (ERP)

Για εταιρίες που θέλουν να αποκτήσουν online παρουσία και κανάλια πωλήσεων

 • Ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία online πωλήσεων
 • Διασύνδεση με άλλα κανάλια πωλήσεων
 • Υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής και αποστολής
Σας ενδιαφέρει αυτή η λύση;
Επικοινωνήστε μαζί μας!
Α.04.01. Λύσεις ασφάλειας για τους χρήστες και τις συσκευές τους, Διασφάλιση Επιχειρησιακής συνέχειας και Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Προστασία του M365 από προηγμένες απειλές και "ηλεκτρονικό ψάρεμα" διαπιστευτηρίων

Για επιχειρήσεις που θέλουν μια ολιστική προσέγγιση προστασίας από απειλές.

 • Αυτόματη διερεύνηση και αντιμετώπιση επιθέσεων
 • Πρόληψη ευρέος φάσματος επιθέσεων βάσει του όγκου και της στόχευσης
 • Ενίσχυση ασφάλειας στον οργανισμό μέσω εκπαίδευσης των χρηστών

Προστασία συσκευών Windows, macOS, Linux, Android, iOS από εξελιγμένες απειλές

Για εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν τις τερματικές συσκευές τους απο κακόβουλες ενέργειες

 • Ενίσχυση της ασφάλειας του οργανισμού
 • Γρήγορη διακοπή απειλών
 • Εύκολη κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση 

Πακέτο ολοκληρωμένης προστασίας τελικών συσκευών από κακόβουλες επιθέσεις

Για τις εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν τις τερματικές συσκευές τους από κακόβουλο λογισμικό

 • Πρόληψη επιθέσεων στα τερματικά σημεία
 • Εύκολη κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση 
 • Προστασία των πολύτιμων πόρων της επιχείρησης
Α.04.03. Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές & δεδομένα

Ένα επιπλέον επιπέδο προστασίας, πέραν των passwords, για την είσοδο των χρηστών σε εταιρικές εφαρμογές (Μέσω αυθεντικοποίησης πολλών παραγόντων)

Για εταιρίες που θέλουν να προστατέψουν τους χρήστες τους και τα συνθηματικά προσβασής τους, όπου και αν βρίσκονται αυτοί

 • Ασφάλεια σε όλες τις εφαρμογές της επιχείρησης
 • Γρήγορο Deployment στις εταιρικές εφαρμογές
 • Εύκολη εγγραφή και διαχείριση χρηστών από τους Administrators

Συλλογή από προϊόντα ασφάλειας για τον οργανισμό και διαχείρισης συσκευών, που λειτουργoύν απρόσκοπτα μαζί με το Office 365

Για επιχειρήσεις που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση της ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων τους

 • Ασφαλής διαχείριση κινητών συσκευών
 • Εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα
 • Ασφαλής και γρήγορος τρόπος διαμοιρασμού αρχειών με εξ. συνεργάτες
Α.04.05. Διασφάλιση Επιχειρηματικής Συνέχειας

Λύση Back-up για την σουΐτα εφαρμογών Microsoft 365

Για εταιρίες που θέλουν να διαφυλάξουν τα πολύτιμα δεδομένα τους στο M365

 • Το πιο ασφαλές cloud backup διαθέσιμο
 • Γρήγορη ανίχνευση και επίλυση θεμάτων
 • Εξάλειψη προβλημάτων επίδοσης και συμβατότητας συστημάτων
Α.04.06. Εμπιστοσύνη στις συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Ολοκληρωμένη λύση συλλογής ψηφιακών υπογραφών και εγκρίσεων για συμβάσεις και συμφωνίες

Για τις εταιρίες που θέλουν να εκμοντερνίσουν και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες συλλογής υπογραφών και εγκρίσεων.

 • Αύξηση ταχύτητας στη διεκπεραίωση των συναλλαγών
 • Αυξημένη ασφάλεια στον τρόπο που διενεργούνται οι συναλλαγές
 • Μείωση του κόστους (εκτύπωση και διακίνηση εγγράφων)
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Ολοκληρωμένη λύση συλλογής ψηφιακών υπογραφών και εγκρίσεων για συμβάσεις και συμφωνίες

Για τις εταιρίες που θέλουν να εκμοντερνίσουν και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες συλλογής υπογραφών και εγκρίσεων.

 • Αύξηση ταχύτητας στη διεκπεραίωση των συναλλαγών
 • Αυξημένη ασφάλεια στον τρόπο που διενεργούνται οι συναλλαγές
 • Μείωση του κόστους (εκτύπωση και διακίνηση εγγράφων)
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Ολοκληρωμένη λύση συλλογής ψηφιακών υπογραφών και εγκρίσεων για συμβάσεις και συμφωνίες

Για τις εταιρίες που θέλουν να εκμοντερνίσουν και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες συλλογής υπογραφών και εγκρίσεων.

 • Αύξηση ταχύτητας στη διεκπεραίωση των συναλλαγών
 • Αυξημένη ασφάλεια στον τρόπο που διενεργούνται οι συναλλαγές
 • Μείωση του κόστους (εκτύπωση και διακίνηση εγγράφων)
 • Εξάλειψη του χαρτιού (eco - friendly)

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή Φυσικού Προσώπου

Για στελέχη επιχειρήσεων που χρειάζονται εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή

 • Δυνατότητα υπογραφής από όλες τις συσκευές (pc, laptop, tablet, smartphone).
 • Δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον λογισμικού ή συσκευής.
 • Έχει νομική ισχύ ιδιόχειρης υπογραφής.
Σας ενδιαφέρει αυτή η λύση;
Επικοινωνήστε μαζί μας!
Β.00.01 Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης

Βασικές υπηρεσίες παραμετροποίησης και εγκατάστασης για τη σουΐτα προϊόντων Microsoft 365

 • Δημιουργία προσωπικής πλατφόρμας M365 (tenant) & Χρηστών
 • Ενεργοποίηση και Παραμετροποίηση Βασικών Υπηρεσιών Προστασίας

Προηγμένες υπηρεσίες παραμετροποίησης και εγκατάστασης για τη σουΐτα προϊόντων Microsoft 365

 • Εγγραφή συσκευών στην πλατφόρμα M365 (PC, Mobile etc)
 • Ενεργοποίηση & Παραμετροποίηση Υπηρεσιών Προστασίας
 • Διαχειριστικός Έλεγχος του OneDrive/SharePoint

Υπηρεσίες μετάπτωσης και μεταφοράς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Microsoft 365

 • Αρχική δημιουργία προσωπικής πλατφόρμας M365 (tenant) και χρηστών.
 • Προετοιμασία - παραμετροποίηση για τη μετάπτωση των emails (migration)
 • Πλήρης διαδικασία μετάπτωσης των emails (migration)

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών στις λειτουργίες του εμπορικού προγράμματος

 • Εκπαίδευση των διαχειριστών της εφαρμογής
 • Εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής
 • Αρχικοποίηση εγκατάστασης

Υπηρεσίες ενσωμάτωσης, προετοιμασίας και μεταφόρτωσης εφαρμογών στο Microsoft Teams

Πακέτο υπηρεσιών ενσωμάτωσης, προετοιμασίας και μεταφόρτωσης εφαρμογών (Apps) στο Microsoft Teams για 5 χρήστες

Πακέτο υπηρεσιών ενσωμάτωσης, προετοιμασίας και μεταφόρτωσης εφαρμογών (Apps) στο Microsoft Teams για 10 χρήστες

Υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών για την πλατφόρμα Microsoft 365

 • Τεχνική υποστήριξη στην πλατφόρμα Microsoft 365
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την πλατφόρμα M365

Υπηρεσίες αρχικοποίησης και παραμετροποίησης της λειτουργίας προστασίας τελικών συσκευών

 • Παραμετροποίηση cloud κονσόλας
 • Εγκατάσταση λογισμικού προστασίας στα τερματικά

Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης για λειτουργία back up στη σουΐτα Μ365

 • Προσθήκη χρηστών στην υπηρεσία
 • Προγραματισμός και έλεγχος λειτουργιών

Οι υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης

 • Εγκατάσταση Office 365
 • Ενεργοποίηση Χρηστών
 • Ενεργοποίηση του tenant
 • Εγκατάσταση Teams App 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης (Απαιτεί M365 Business Standard  + Defender)

 • Ενεργοποίηση Office 365
 • Ενεργοποίηση Χρηστών
 • Ενεργοποίηση του tenant
 • Εγκατάσταση Office 365
 • Εγκατάσταση Teams App
 • Παραμετροποίηση πολιτικών Security 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης (Απαιτεί M365 Business Premium)

 • Ενεργοποίηση Office 365
 • Ενεργοποίηση Χρηστών
 • Ενεργοποίηση του tenant
 • Εγκατάσταση Office 365
 • Εγκατάσταση Teams App
 • Παραμετροποίηση πολιτικών Security

Υπηρεσίες Migration που παρέχονται σε συνδρομητές M365, οι υπηρεσίες των οποίων ενεργοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα QuestOnCloud

 • Προετοιμασία migration (Analysis)
 • Mailbox Migration
 • Data Migration (PST)
 • Deployment 

Υπηρεσίες Migration που παρέχονται σε συνδρομητές M365, οι υπηρεσίες των οποίων ενεργοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα QuestOnCloud

 • Προετοιμασία migration (Analysis)
 • Mailbox Migration
 • Data Migration (PST)
 • Deployment 
Σας ενδιαφέρει αυτή η λύση;
Επικοινωνήστε μαζί μας!
H ΙΝFO QUEST TECHNOLOGIES προτείνει
Προτάσεις λύσεων
button.backToTop