Σύνθεση Λύσεων Συνεργασίας & Ασφάλειας

Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Ηλεκτρονικές Υπογραφές (4 χρήστες) Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη σύνθεση συνεργασίας, παραγωγικότητας & εγκριτικών ροών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 4 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης και διαμόρφωσης. Επίσης, ενσωματώνει 100 Docusign envelopes για ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων στο ίδιο περιβάλλον.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 4 504,00€
Α.04.06​ Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη​

Ηλεκτρονικές Υπογραφές​

Info Quest Technologies Πακέτο 100 envelopes DocuSign μέσω εφαρμογής Teams (CandiSign)​​ Envelopes​​

300,00 €

Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 5 Flat fee

250,00 €

Συνολική Αξία Επένδυσης
1.054,00€

*Kάλυψη: → 900,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 406,96€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Ηλεκτρονικές Υπογραφές και υπηρεσία Migration (4 χρήστες)

Ολοκληρωμένη σύνθεση συνεργασίας, παραγωγικότητας & εγκριτικών ροών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 4 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης αλλα και μετάβασης στο Cloud. Επίσης, ενσωματώνει 100 Docusign envelopes για ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων στο ίδιο περιβάλλον.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 4 504,00€
Α.04.06​ Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη​

Ηλεκτρονικές Υπογραφές​

Info Quest Technologies Πακέτο 100 envelopes DocuSign μέσω εφαρμογής Teams (CandiSign)​​o Envelopes​​

300,00 €

Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies MAIL MIGRATION  5 Flat fee 150,00 €
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 5 Flat fee

250,00 €

             
Συνολική Αξία Επένδυσης
1.204,00€

*Kάλυψη: → 900,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 592,96€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Ηλεκτρονικές Υπογραφές (9 users) Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη σύνθεση συνεργασίας, παραγωγικότητας & εγκριτικών ροών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 9 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, διαμόρφωσης και ετήσιας υποστήριξης. Επίσης, ενσωματώνει 100 Docusign envelopes για ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων στο ίδιο περιβάλλον.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 9 1134,00€
Α.04.06​ Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη​

Ηλεκτρονικές Υπογραφές​

Info Quest Technologies Πακέτο 100 envelopes DocuSign μέσω εφαρμογής Teams (CandiSign)​​ Envelopes​​

300,00 €

Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support​ Fee per user x 9 180,00 €
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 10 Flat fee

400,00 €

Συνολική Αξία Επένδυσης
2.014,00€

*Kάλυψη: → 1.800,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 697,36€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη (5 users)

Σύνθεση επιχειρηματικής συνεχείας για μία επιχείρηση με 5 χρήστες. Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 5 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης και μετάβασης στο Cloud. Επιπλέον, ενσωματώνει το Acronis Cyber Protect μαζί με Cloud Storage 50GB για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των κρίσιμων δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft 365.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Basic 1Y 1 User/1 Year x 5 306,00€
Α.04.05 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη​

Επιχειρηματική Συνέχεια

Acronis

Acronis Cyber Protect - Backup Advanced Microsoft 365 Subscription License 5 Seats + 50GB Cloud Storage

5 Users/1 Year

119,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies MAIL MIGRATION  5 Flat Fee 150,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies

Microsoft 365 Setup Micro 

Fee per User x 5

125,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies

Business Continuity Backup Setup

Flat fee

100,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
800,00€

*Kάλυψη: → 598,50€

*Ίδια συμμετοχή: → 393,5€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Acronis Cyber Protect (5 users) Voucher Optimized

Σύνθεση επιχειρηματικής συνεχείας για μία επιχείρηση με 5 χρήστες. Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 5 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης. Επιπλέον, ενσωματώνει το Acronis Cyber Protect μαζί με Cloud Storage 50GB για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των κρίσιμων δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft 365.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 5 630,00€
Α.04.06​ Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη​

Επιχειρηματική Συνέχεια​

Acronis​ Acronis Cyber Protect - Backup Advanced Microsoft 365 Pack Subscription License 5 Seats + 50GB 5 Users/1 Year​​​ 119,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies Business Continuity Backup Setup Flat Fee 100,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 5 Flat Fee 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1099,00€

*Kάλυψη: → 900,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 462,76€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Acronis Cyber Protect και υπηρεσία Migration (5 users)

Σύνθεση επιχειρηματικής συνεχείας για μία επιχείρηση με 5 χρήστες. Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 5 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης και μετάβασης στο Cloud. Επιπλέον, ενσωματώνει το Acronis Cyber Protect μαζί με Cloud Storage 50GB για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των κρίσιμων δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft 365.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 5 630,00€
Α.04.06​ Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη​

Επιχειρηματική Συνέχεια​

Acronis​ Acronis Cyber Protect - Backup Advanced Microsoft 365 Pack Subscription License 5 Seats + 50GB 5 Users/1 Year​​​ 119,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies Business Continuity Backup Setup Flat Fee 100,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies MAIL MIGRATION  5 Flat Fee 150,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 5 Flat Fee 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1.249,00€

*Kάλυψη: → 900,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 648,76€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Πλατφόρμες Παραγωγικότητας με Ηλεκτρονικές Υπογραφές (200 φάκελοι) Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη σύνθεση συνεργασίας, παραγωγικότητας & εγκριτικών ροών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 7 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, διαμόρφωσης και ετήσιας υποστήριξης. Επίσης, ενσωματώνει 200 Docusign envelopes για ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων στο ίδιο περιβάλλον.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 7 882,00€
Α.04.06​ Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη​

Ηλεκτρονικές Υπογραφές​

Info Quest Technologies Πακέτο 200 envelopes DocuSign μέσω εφαρμογής Teams (CandiSign)​​ Envelopes​​

600,00 €

Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support​ Fee per user x 7 140,00 €
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 10 Flat fee

400,00 €

Συνολική Αξία Επένδυσης
2.022,00€

*Kάλυψη: → 1.800,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 707,28€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
button.backToTop