Σύνθεση Λύσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Προτεινόμενες Συνθέσεις Λύσεων της ενότητας αυτής:

Πλατφόρμες Παραγωγικότητας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη λύση παραγωγικότητας και e-shop as-a-service.
Περιλαμβάνει το NM STORE Lite και το Microsoft 365, μαζι με όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, μετάβασης στο Cloud και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.03.01 Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου Πλατφόρμες Ηλ. Εμπορίου Netmechanics ΝΜ STORE Lite (Monthly Fee up to 500 products) Per year / 12 Months 960,00€
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 5 630,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies MAIL MIGRATION  5 Flat fee 150,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 5 Flat fee 250,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x 5 100,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
2.090,00€

*Kάλυψη: → 1.800,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 791,60€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
button.backToTop