Σύνθεση Λύσεων Παραγωγικότητας & Λειτουργίας Επιχειρήσεων

Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού (έως 3 χρήστες)

Ολοκληρωμένη λύση, με πλατφόρμα Εμπορικού λογισμικού (Epsilon Smart) για μία επιχείρηση με έως 3 χρήστες.
Περιλαμβάνει το Microsoft 365 και το Defender for Business (που αναλαμβανει την προστασια των τερματικών σημείων) για 3 θέσεις εργασίας  και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 3 Users / 1 Year 378,00€
Α.01.01 Λειτουργία των επιχειρήσεων Εμπορικό Λογισμικό EpsilonNet Epsilon Smart PLUS Standard  2+1 users / 1 year 180,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια Τελικών Χρηστών Microsoft Microsoft Defender for Business 3 Users / 1 Year 90,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x3 60,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies Standard SETUP 5 Flat Fee 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
958,00€

*Kάλυψη: → 841,86€

*Ίδια συμμετοχή: → 346,06€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού και υπηρεσία Migration (έως 3 χρήστες)

Ολοκληρωμένη λύση, με πλατφόρμα Εμπορικού λογισμικού (Epsilon Smart) για μία επιχείρηση με έως 3 χρήστες.
Περιλαμβάνει το Microsoft 365 και το Defender for Business (που αναλαμβανει την προστασια των τερματικών σημείων) για 3 θέσεις εργασίας  και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, μετάβασης στο Cloud και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 3 Users / 1 Year x3 378,00€
Α.01.01 Λειτουργία των επιχειρήσεων Εμπορικό Λογισμικό EpsilonNet Epsilon Smart PLUS Standard  2+1 users / 1 year 180,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια Τελικών Χρηστών Microsoft Microsoft Defender for Business 3 Users / 1 Year x3 90,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies MAIL MIGRATION  5 Flat Fee 150,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x3 60,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies Standard SETUP 5 Flat Fee 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1.108,00€

*Kάλυψη: → 882,36€

*Ίδια συμμετοχή: → 491,56€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού με Epsilon Smart PLUS Advanced (έως 3 χρήστες)

Ολοκληρωμένη λύση, με πλατφόρμα Εμπορικού λογισμικού (Epslion Smart PLUS) για μία επιχείρηση με έως 3 χρήστες.
Περιλαμβάνει το Microsoft 365 και το Defender for Business (που αναλαμβανει την προστασια των τερματικών σημείων) για 3 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 3 378,00€
Α.01.01 Λειτουργία των επιχειρήσεων Εμπορικό Λογισμικό EpsilonNet Epsilon Smart PLUS Advanced 2+1 users / 2 year 540,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια Τελικών Χρηστών Microsoft Microsoft Defender for Business 1 Users / 1 Year x3 90,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support (Annual) Fee per User x3 60,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 5 Flat Fee 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1.318,00€

*Kάλυψη: → 900,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 734,32€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Epsilon Smart PLUS Advanced με Ηλεκτρονικές υπογραφές

Ολοκληρωμένη σύνθεση εμπορικής διαχείρισης & εγκριτικών ροών (σε περιβάλλον Teams) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 1 θέση εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης μαζί με τις υπηρεσίες διαμόρφωσης της εφαρμογής. Επίσης, ενσωματώνει 100 Docusign envelopes για ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων στο ίδιο περιβάλλον.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 Users / 1 Year 126,00€
Α.01.01 Λειτουργία των επιχειρήσεων Εμπορικό Λογισμικό EpsilonNet Epsilon Smart PLUS Advanced 2+1 users / 2 year 540,00€
Α.04.06 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ηλεκτρονικές Υπογραφές​ Info Quest Technologies​ Πακέτο 100 envelopes DocuSign μέσω εφαρμογής Teams (CandiSign)​​ Envelopes 300,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x3 20,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 5 Flat Fee 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1236,00€

*Kάλυψη: → 900,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 633,64€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού με Ηλεκτρονικές Υπογραφές (έως 3 χρήστες) Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη σύνθεση εμπορικής διαχείρισης & εγκριτικών ροών (σε περιβάλλον Teams) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 3 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης και ετήσιας υποστήριξης. Επίσης, ενσωματώνει 100 Docusign envelopes για ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων στο ίδιο περιβάλλον.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 3 Users / 1 Year x3 378,00€
Α.01.01 Λειτουργία των επιχειρήσεων Εμπορικό Λογισμικό EpsilonNet Epsilon Smart PLUS Entry 2+1 users / 1 year 90,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ηλεκτρονικές Υπογραφές​ Info Quest Technologies Πακέτο 100 envelopes DocuSign μέσω εφαρμογής Teams (CandiSign)​​ Envelopes​​ 300,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x3 60,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies Standard SETUP 5 Flat Fee 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1.078,00€

*Kάλυψη: → 900,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 436,72€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού με Ηλεκτρονικές Υπογραφές και υπηρεσία Migration (έως 3 χρήστες)

Ολοκληρωμένη σύνθεση εμπορικής διαχείρισης & εγκριτικών ροών (σε περιβάλλον Teams) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Περιλαμβάνει το απαραίτητο Microsoft 365 για 3 θέσεις εργασίας και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, μετάβασης στο Cloud και ετήσιας υποστήριξης. Επίσης, ενσωματώνει 100 Docusign envelopes για ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων στο ίδιο περιβάλλον.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 3 Users / 1 Year x3 378,00€
Α.01.01 Λειτουργία των επιχειρήσεων Εμπορικό Λογισμικό EpsilonNet Epsilon Smart PLUS Entry 2+1 users / 1 year 90,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ηλεκτρονικές Υπογραφές​ Info Quest Technologies Πακέτο 100 envelopes DocuSign μέσω εφαρμογής Teams (CandiSign)​​ Envelopes​​ 300,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies MAIL MIGRATION  5 Flat Fee 150,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support Fee per User x3 60,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies Standard SETUP 5 Flat Fee 250,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
1.228,00€

*Kάλυψη: → 900,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 622,72€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού (έως 8 χρήστες) Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη λύση, με πλατφόρμα Εμπορικού λογισμικού (Epsilon Smart) για μία επιχείρηση με έως 8 χρήστες.
Περιλαμβάνει το Microsoft 365 και το Defender for Business (που αναλαμβανει την προστασια των τερματικών σημείων) για 8 θέσεις εργασίας  και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 8 1.008,00€
Α.01.01 Λειτουργία των επιχειρήσεων Εμπορικό Λογισμικό EpsilonNet Epsilon Smart PLUS Advanced 2+1 users / 1 year 270,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια Τελικών Χρηστών Microsoft Microsoft Defender for Business 1 Users / 1 Year x8 240,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support (Annual) Fee per User x8 160,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 10 Flat Fee 400,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
2.078,00€

*Kάλυψη: → 1800,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 776,72€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
3-Years Epsilon Smart PLUS Advanced (έως 5 χρήστες) Voucher Optimized

Ολοκληρωμένη λύση, με πλατφόρμα Εμπορικού λογισμικού (Epsilon Smart) για μία επιχείρηση με έως 5 χρήστες.
Περιλαμβάνει το Microsoft 365 και το Defender for Business (που αναλαμβανει την προστασια των τερματικών σημείων) για 5 θέσεις εργασίας  και όλες τις υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης, και ετήσιας υποστήριξης.

Κωδικός Προτεραιότητα Κατηγορία Κατασκευαστής Περιγραφή της Λύσης Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική Λ.Τ.
Α.02.01 Συνεργασία & Παραγωγικότητα Πλατφόρμες Παραγωγικότητας Microsoft Microsoft 365 Standard 1Y 1 User/1 Year x 5 630,00€
Α.01.01 Λειτουργία των επιχειρήσεων Εμπορικό Λογισμικό EpsilonNet Epsilon Smart PLUS Advanced 2+1 users / 3 year 810,00€
Α.04.01 Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη Ασφάλεια Τελικών Χρηστών Microsoft Microsoft Defender for Business 1 Users / 1 Year x5 150,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υποστήριξης Info Quest Technologies Cloud User Support (Annual) Fee per User x5 100,00€
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης Info Quest Technologies STANDARD SETUP 10 Flat Fee 400,00€
Συνολική Αξία Επένδυσης
2.090,00€

*Kάλυψη: → 1800,00€

*Ίδια συμμετοχή: → 791,60€

*Υπολογισμένο σύμφωνα με τα ποσοστά του προγραμμματος (90% - 10%)  και 24% Φ.Π.Α

Powered by
button.backToTop