Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τουριστικούς λιμένες

Ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων», σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε το Υπουργείο Τουρισμού.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 139.090.800 €, υλοποιείται στο πλαίσιο του  Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων σε τουριστικούς λιμένες της χώρας οι οποίοι συνιστούν είτε αθλητική υποδομή, είτε πολυλειτουργική ψυχαγωγική υποδομή, με σκοπό τα εξής:

  • Αναβάθμιση της υποδομής των υφιστάμενων τουριστικών λιμένων για την κάλυψη των προηγμένων απαιτήσεων της αγοράς και τη συμμετοχή στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του σχετικού τουριστικού προϊόντος καθώς και νέων τουριστικών λιμένων εφ΄ όσον πληρούν προδιαγραφές ωριμότητας οι οποίες εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης.
  • Εστίαση στην ενεργειακή/πράσινη αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης/χορήγησης πιστοποίησης πράσινων τουριστικών λιμένων βάσει διεθνών προτύπων.
  • Ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών των τουριστικών λιμενικών
  • Κατασκευή/αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.

Το συνολικό ποσό των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 € έως 10.000.000 € ανάλογα με την κατηγορία τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγια και αγκυροβόλια).

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης, δίκτυα ηλεκτροκίνησης οχημάτων, επενδύσεις σε ΑΠΕ, δράσεις εξοικονόμησης ύδατος, δράσεις ψηφιοποίησης, κλπ.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr/, έως και 27/12/2023.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση

 

The post Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τουριστικούς λιμένες first appeared on Ελλάδα 2.0.

Πίσω
alt=
Επιστροφή στην κορυφή!