Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδύσεων για την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα του ορεινού τουρισμού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων:

  • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων και
  • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων

Τα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 54.932.000 € εντάσσονται στην ευρύτερη δράση «Τουριστική Ανάπτυξη» που υλοποιείται στο πλαίσιο του  Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η προώθηση του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων όσον αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.

Συγκεκριμένα επιδιώκεται:

  • Η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για χειμερινές και ορεινές δραστηριότητες συγκλίνοντας προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
  • Η αναβάθμιση των υποδομών των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων που θα προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
  • Η επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και πιο ελκυστικών ευκαιριών για ορεινό τουρισμό, που θα είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή.
  • Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων με σκοπό την λειτουργία των εγκαταστάσεων με μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε όλα τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν ιδιοκτήτες και φορείς διαχείρισης (παραχωρησιούχοι) των χιονοδρομικών κέντρων και των ορειβατικών καταφυγίων της χώρας.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στα:

  • 10.000.000 € για τα χιονοδρομικά κέντρα
  • 250.000 € για τα ορειβατικά καταφύγια

Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα.

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, αγορά εξοπλισμού, δράσεις ψηφιοποίησης, ενέργειες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.ά. που αναφέρονται αναλυτικά στις προσκλήσεις των προγραμμάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο  διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr/, από 25/10/2023 έως και 31/3/2024.

Δείτε τις προσκλήσεις των προγραμμάτων:

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων

The post Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδύσεων για την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων first appeared on Ελλάδα 2.0.

Πίσω
alt=
Επιστροφή στην κορυφή!