Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας – Έναρξη υποβολής προτάσεων

Ξεκίνησε, σήμερα, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας – Trust your stars».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα Πανεπιστήμια» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80,6 εκατ. € (εκ των οποίων 72 εκατ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης).

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας, καλύπτοντας δαπάνες όπως, αμοιβές προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, ταξιδιών, δημοσιότητας, αναλωσίμων, κ.λπ.

Απευθύνεται σε Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και σε συμπράξεις Πανεπιστημίων από κατ’ ελάχιστον δύο (2) διαφορετικά Α.Ε.Ι., για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο δύο διακριτών δράσεων:

  • Νέοι Ερευνητές
  • Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και η υλοποίηση ερευνητικών έργων με υψηλό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την οικονομία και την κοινωνία, που θα αναδείξουν τα Πανεπιστήμια της χώρας ως κόμβους αριστείας και καινοτομίας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από 24/04/2024 έως 10/06/2024, μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα του έργου  https://trustyourstars.minedu.gov.gr

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση του έργου.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

The post Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας – Έναρξη υποβολής προτάσεων first appeared on Ελλάδα 2.0.

Πίσω
alt=
Επιστροφή στην κορυφή!