Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύμφωνα με Πρόσκληση που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλείται  κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει αίτηση για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σύσταση και το αντικείμενο του Μητρώου προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 183 του ν.4972/2022 (Α’ 181) και στην υπ’ αριθμ. 80/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (B’ 796).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 80/2023 ΚΥΑ, έργο των αξιολογητών είναι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο ΥΠΑΑΤ για τα υποέργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ και συγκεκριμένα: αα) «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» (υπ’ αρ. 162/2022 πρόσκληση και ΑΔΑ: ΨΡ724653ΠΓ-Κ2Ω), αβ) «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» (υπ’ αρ. 163/2022 πρόσκληση και ΑΔΑ: 9ΧΛΣ4653ΠΓ-ΤΦ2), αγ) «Πράσινος αγροτουρισμός» (υπ’ αρ. 154/2022 πρόσκληση και ΑΔΑ: 9ΛΦΥ4653ΠΓ-0ΝΕ), αδ) «Γενετική βελτίωση ζώων» (υπ’ αρ. 165/2022 πρόσκληση και ΑΔΑ: ΡΖΖ84653ΠΓ-Σ87), αε) «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών» (υπ΄ αρ. 166/2022 πρόσκληση και ΑΔΑ: ΨΦ6Χ4653ΠΓ-ΦΟΩ) και αστ) «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών».

Η διάρκεια της Πρόσκλησης είναι ανοιχτή και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων προς ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών για όσο χρονικό διάστημα το Μητρώο είναι ενεργό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, διαβάστε το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.

 

The post Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας first appeared on Ελλάδα 2.0.

Πίσω
alt=
Επιστροφή στην κορυφή!